Scandic Hotel, Sortland

DJI 0272
Scandic Hotel, Sortland
Fakta
Material STACBond Natural brushed, Ultramatt black & Blue metallic

Arkitekt

Hamperokken Arkitektur

Mängd

ca. 4000 m2 STB

Alumeco har levererat kassetter med dold infästning samt delvis levererat perforerat plåt.