Coop 365 vid Danfoss

Den nya Coop 365 i Nordborg på Als
Hela butiken är omgiven av en pergola, längs denna har det planterats växter som på sikt ska förstärka den biologiska mångfalden.

Lite okonventionellt så är det Danfoss som ligger bakom den nya stormarknaden i Nordborg. Den nyöppnade Coop 365discount blir 20-30% mer energieffektiv än en genomsnittlig energioptimerad stormarknad och butiken skall vara en modellbutik för framtidens energivänliga stormarknader.

Bygget ska DGNB Guld certifieras och det kräver fokus på både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

 

Fakta
Produkt: 3mm aluminiumplåt i legering 5005 AQ. Anodiserat i färgen bronze B2 (20 μm)

Mängd:

13 ton

Arkitekt:

Arkitema

 

Hållbarhet är huvudtanken överallt

Bl.a så är butiken omgiven av en pergola, där det har planterats växter som tillsammans med byggnadens tak ska stärka den biologiska mångfalden i området.

På taket hittar man 100kW solceller som ska leverera ström till butiken och de gröna mikromiljöerna vattnas med uppsamlat regnvatten. Men det är inte bara i själva bygget som butiken ska vara ett flaggskepp för en mer hållbar butiksform.

Här blir framtidens energibesparingar testade

I driften av en stormarknad är givetvis kyldiskdisplayerna en stor del i energibudgeten. Därför är de utrustade med dörrar som håller värmen ute och kylan inne. Däremot så samlas överskottsvärmen från kylsystemen upp och skickas ut i fjärrvärmenätet och gör så att lagret nästan är självförsörjande på värme.

Vid sidan av sin funktion som en vanlig stormarknad är butiken ett laboratorium för att testa energiledningssystem från Danfoss.

På så sätt testas butiken lösningar i den verkligen världen, där kunder och medarbetare interagerar med lösningar varje dag.

Den nya butiken förväntas bli ca 50% mer energieffektiv jämfört med en typisk icke-optimerad stormarknad och 20-30% mer energieffektiv än en butik som redan är energioptimerad.

Kom ihåg att välja anodiseringskvalité

Fasaden på den nya butiken är klädd med aluminiumplåtar som är levererade av Alumeco. Plåtarna är anodiserade i färgen Bronze B2 för ett varmt och vackert färgspel.

När anodiseringen har ett dekorativt syfte – till skillnad från att enbart skydda mot korrosion – är det viktigt att välja en plåt i anodiseringskvalitét.

I det här fallet har vi använt legering 5005, som finns i både normal och anodiseringskvalitét. Här är det viktigt att vara uppmärksam på att välja varianten ”AQ” för att säkerställa ett snyggt och enhetligt resultat av anodiseringen.

 

Se liknande case:
UMEUS Nordhavn