Certifikat och dokument

Certificates And Declarations Alumeco Group

Det finns ett antal generella certifikat och dokument tillgängliga för aluminium, koppar, mässing, brons och rostfritt stål.

Läs mer på denna sida och hitta rätt certifikat eller dokument i menyn till höger.

Letar du efter datablad? Du hittar dem under det enskilda materialet:

Aluminium

Koppar, mässing och brons

Typer av certifikat

CE-godkända material

CE är en märkningsordning från EU - och är alltså ingen certifiering. Märkningen visar att produkten uppfyller EU:s krav på hälsa, säkerhet och miljö, även om den är tillverkad EU.

Här kan du läsa mer om CE-märkning och hur du kan köpa CE-märkta produkter genom Alumeco.

Materialcertifikat

Ett materialcertifikat är en försäkran från leverantören om att produkten överensstämmer med köpeavtalet. Det finns flera olika typer av materialcertifikat:

 

EN 10204  Referens

Beteckning, dokumenttyp Dokumentets innehåll Dokument validerat av
 Typ 2.1 Försäkran om överensstämmelse med beställning Intyg om överensstämmelse med beställning Tillverkaren
Typ 2.2 Testrapport Intyg om överensstämmelse med beställning, samt resultat grundade på icke-specifik kontroll Tillverkaren
 Typ 3.1 Kontrollintyg 3.1 Intyg om överensstämmelse med beställning, samt resultat av specifik kontroll Av tillverkaren auktoriserad kontrollrepresentant som är oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2 Kontrollintyg 3.2 Intyg om överensstämmelse med beställning, samt resultat av specifik kontroll Av tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant, oberoende av tillverkningsavdelningen, och antingen kundens auktoriserade kontrollrepresentant eller en kontrollant utsedd enligt officiella bestämmelser

Typer av dokument

Food Contact Materials

Material för kontakt med livsmedel

Material som kommer i kontakt med livsmedel måste uppfylla ett antal krav. Kraven säkerställer att materialen inte släpper ifrån sig ämnen i skadliga mängder till livsmedlet.

Här hittar du försäkran om överensstämmelse för aluminium, AMPCO och rostfritt stål för användning inom livsmedelsindustrin.

REACH

REACH är en kemikalielag som reglerar användningen av kemikalier inom EU. Syftet är att skydda människor och miljö från skadliga ämnen och samtidigt säkerställa att produkter på den inre marknaden konkurrerar på lika villkor.

Vissa metaller och legeringar berörs av REACH, här du kan ladda ner relevanta dokument

RoHS

RoHS är ett EU-direktiv som reglerar användningen av vissa ämnen inom EU. RoHS syftar till att göra det enklare och säkrare att återvinna eller skrota produkter.

Vissa legeringar innehåller bly, så du behöver vara uppmärksam på om dina produkter påverkas av RoHS. Läs mer om RoHS och ladda ner dokument om Alumecos produkter här.

ISO 9001, 14001, 45001

Certifieringar 

ISO

Alumeco som företag är ISO-certifierat inom ISO 9001, 14001 och 45001. Det innebär att vi kontinuerligt förbättrar oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Certifieringarna revideras med jämna mellanrum, där vi dokumenterar våra åtgärder och resultat inom varje område.

Läs mer och ladda ner våra ISO-certifikat här.