Aluminium

10 fakta om aluminium

 

Aluminium är en av de metaller som är vanligast i jordskorpan. Den stora tillgången på aluminium, kombinerat med metallens många goda egenskaper gör den till ett mycket användbart material i en rad olika konstruktionslösningar.

 

 1. Aluminium har atomnummer 13 och är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan, där ca.8% av utgörs av aluminium.

 

 1. I jämförelse med exempelvis koppar som har använt sedan 5000år f.kr är aluminium en ung metall som vi har använt i knappt 200år

  Dansken H.C.Örsted var den förste som framgångsrikt lyckades att framställa rent aluminium detta gjorde han 1825. Det var först under 1880 talet som man utvecklade metoder för att framställa rent aluminium i större mängder. Tidigare var detta mycket tidsödande och dyrt, exempelvis hade kejsare Napoleon en aluminiumservis som användes vid finare besök, medan andra gäster fick nöja sig med en guldservis. Idag är aluminium en av de vanligaste metallerna och har ett stort användningsområde. Största delen av världens aluminiumresurser utvinns ur röd bauxit genom elektrolysprocess.

 

 1. Enligt Statista.com användes ca hälften av allt utvunnet aluminum 2019 inom bygg och   transportsektorn. 1. Några av aluminiumets mest framträdande egenskaper är:


  • Låg vikt ca 1/3 av stål

  • Hög elektrisk ledningsförmåga

  • Hög värmeledning

  • God korrosionsbeständighet

  • Hög mekanisk styrka i förhållande till vikt

 

 1. När rent aluminium legeras med mindre mängder av andra metaller så uppkommer nya egenskaper. Ett exempel är 2xxx-serien som är legerad med koppar, detta ger hög hållfasthet men lågt korrosionsmotstånd.6xxx-serien som är legerat med magnesium-kisel har andra egenskaper såsom god formbarhet och bra korrosionsmotstånd.

  Det är därför viktigt att veta skillnaden vid val av legering.

 

 1. Aluminium är ett utmärkt material att återvinna då energiförbrukningen vid omsmältning är mycket låg. Jämfört med utvinning av primäraluminium utgör energibesparingen ca 95%

  Aluminiums egenskaper förändras inte vid omsmältning och kan därför återanvändas oändligt.

 

 1. När råaluminium kommer i kontakt med syre bildas ett tunt oxidskikt på ytan. Oxidskiktet är mycket hårt och skyddar effektivt i miljöer med pH värden på 4-8 Tack vare oxidskiktet har aluminium högt korrosionsmotstånd i icke sura eller basiska miljöer.

 

 1. Råaluminium har en silverliknande grå färg, med en matt ytfinish som kan poleras blank. Aluminium kan ytbehandlas på en mängd olika sätt. Vanligast är anodisering eller lackering, dessa ökar korrosionsmotståndet och bidrar ofta till en mer tilltalande yta. Ytbehandling är inte nödvändig, men i vissa fall krävs detta för att öka korrosionsmotståndet, eller för att skapa en för ändamålet lämplig yta.

 

 1. Materialets goda egenskaper lämpar sig utmärkt för bearbetning och formning. Aluminium kan levereras som extruderade profiler och som valsade plåtar eller gjutna plattor. Det kan bockas, stansas, svarvas, fräsas  och svetsas allt efter behov. Detta ger stor frihet vid design av t.ex. kundspecifika profiler med olika funktioner och snäva toleranser.

 

 1. Aluminium används inom en mängd områden, såsom emballage, elektronikkomponenter, byggsektorn, fordonstillverkning, skeppsbyggnation m.m. I det moderna samhället, är aluminium en självklar byggsten för innovativa lösningar och hållbarhet.

 

Se våra produkter inom aluminium