Förvaring och hantering

Förvaring och hantering av aluminium

Aluminium är generellt sett ett robust material som är lätt att hantera. Det kräver dock några enkla försiktighetsåtgärder om du vill bibehålla materialets kvalitet.

Skador från transport

En plåt som skadats under hantering
En plåt som skadats under hantering

Skador på aluminium kan ske under transporterna – oftast då skavmärken och repor. Mindre transportskador påverkar inte metallens mekaniska egenskaper, men de kan orsaka problem om materialet behöver ytbehandlas.

Repor och frätskador kan i allmänhet inte döljas genom anodisering eller lackering. I vissa fall kan dock mindre skador döljas genom mekanisk ytbehandling som polering eller sandblästring.

För att undvika dessa typer av skador är det viktigt att förpacka aluminiumet i kraftigt papper, plast eller bubbelplast vid flyttning och transport.

Undvik vatten och fukt

Fuktskadat aluminium
Fuktskadat aluminium

Många känner inte till att vatten och fukt kan missfärga aluminiumytan.

Fuktskador syns som vita fläckar eller mörka missfärgningar. De uppstår vanligtvis om vatten eller kondens stängs in mellan staplade aluminiumföremål eller om föremålen står mycket nära varandra.

Därför är det viktigt att torka aluminium innan det lagras. Om aluminiumet är väldigt vått, torka av det med en trasa först. Det är viktigt att hålla isär produkterna medan de torkar så att fukten kan avdunsta.

Var uppmärksam på kondens på vintern

Kondens är ett vanligt fuktproblem på vintern. När aluminium har stått länge i en kall lastbil har metallen kylts ned helt och hållet. Om den flyttas direkt in i en uppvärmd hall kommer kondens att bildas på ytan.

Därför rekommenderar vi att du låter aluminiumföremålen ligga kvar i originalförpackningen i 36-48 timmar, där de långsamt värms upp till hallens temperatur. Därefter kan de packas upp och ställas i förvaring.

Lagring av aluminium på lager under vintern

Allmän info om förvaring

Om du förvarar aluminium utomhus finns det risk för korrosion på grund av luftföroreningar. Vi ser vanligtvis luftföroreningar i stads- eller industriområden, vilket är tillräckligt för att påskynda punktfrätning av metallens yta.

Vi rekommenderar också att aluminium inte kommer i kontakt med andra metaller under lagringen. Det ökar inte bara risken för skador och märken, utan kan också leda till galvanisk korrosion. Galvanisk korrosion uppstår när aluminium kommer i kontakt med en ädlare metall via vatten eller fukt.