Ytbehandling av aluminium

Anodised Aluminium Profiles (1)

Även om aluminium bildar ett naturligt oxidskikt som skydd mot korrosion och miljöpåverkan, kan det finnas estetiska eller praktiska skäl att välja ett anodiserat eller lackerat material.

De vanligaste metoderna för ytbehandling är anodisering eller lackering, som båda tjänar estetiska och praktiska syften.

Beroende på legering och syftet med ytbehandlingen finns det många sätt att uppnå önskat resultat. Vi ger dig gärna råd om den bästa lösningen för just ditt projekt.

Mekanisk ytbehandling

Mekanisk ytbehandling är en metod för att säkerställa en enhetlig och slät aluminiumyta eller för att förbereda ytan för anodisering eller lackering.

De vanligaste typerna av mekanisk ytbehandling är:

  • Blästring
  • Borstning
  • Slipning
  • Polering

Anodisering

Millenniumbron - naturanodiserade aluminium profiler
Millenniumbron i London är byggd av 1700 naturanodiserade profiler från Alumeco.

Anodisering är en metod för att förstärka det naturliga oxidskiktet. En ström leds genom materialet medan det är nedsänkt i ett syrabad, vilket får aluminiumet att reagera och bilda ett tjockare skyddande skikt.

Anodisering är med andra ord en kemisk omvandling av ytan. Materialet är fortfarande 100 % aluminium (med undantag för eventuella tillsatta legeringsämnen).

Processen är mycket kontrollerad, vilket är en del av förklaringen till dess utbredda användning. En anodiserad aluminiumyta har ett metalliskt utseende precis som den råa ytan, men den ser mer enhetlig ut.

Med tiden kommer en rå plåt att oxidera och få en matt och estetiskt ojämn yta, men en anodiserad plåt behåller den valda ytfinishen över tid.

Anodiseringsprocessen
Aluminium anodiseras i stora bad

Alla legeringar kan anodiseras, men det estetiska resultatet är inte detsamma för alla legeringar. Om syftet med anodisering är att uppnå en enhetlig yta rekommenderar vi legeringarna EN AW-5005 AQ (plåt) och EN AW-6060/EN AW-6063 (profiler).

Färgen på anodisering, inklusive naturanodisering, är starkt beroende av den valda legeringen och ytans kvalitet. Därför kan anodiseringen också skilja sig från leverantör till leverantör eftersom de kan använda olika varianter av samma legering inom standarden.

Här är en bild på olika legeringar, alla naturanodiserade i samma tjocklek:

Olika aluminiumlegeringar anodiseras på samma sätt
Olika aluminiumlegeringar anodiseras på samma sätt

Färgad anodisering

Aluminium fasad med färgad anodisering
Aluminium fasad med färgad anodisering

Anodisering är vanligtvis naturfärgad, men den kan också vara infärgad i olika kulörer. Anodisering är alltid delvis transparent.

Anodisering och bearbetning

Bearbetningsalternativen beror på hur materialet anodiseras.

Om materialet ska anodiseras i bitar rekommenderar vi bearbetning före anodisering. På så sätt undviker du att oanodiserade skärytor utsätts för t.ex. skärning och flisning.

Anodiserad plåt från vårt standardsortiment är i allmänhet coilanodiserad och kan vanligtvis bockas efter anodisering utan problem.

Anodiseringens tjocklek 

IAluminium kan anodiseras i olika tjocklekar. Detta ger både olika dekorativa utseenden och varierande nivåer av korrosionsskydd.

För de flesta ändamål räcker det med en anodiseringstjocklek på 10-15 µm. Vi rekommenderar generellt 10 µm för främst dekorativa ändamål och 15 µm för fasader och liknande.

Vi rekommenderar att du rådgör med din säljare om rätt tjocklek för ditt specifika projekt och din miljö. Du kan också läsa mer på HAI.

Oavsett tjocklek skyddar anodisering inte mot galvanisk korrosion. Galvanisk korrosion uppstår när aluminium är i direkt kontakt med en ädlare metall via en elektrolyt - ofta i en kustmiljö.

Även om föremålet är anodiserat måste du därför ta hänsyn till produktens omgivning och miljö.

Lackering

Lackerad aluminiumfasad
Lackerad aluminiumfasad

Aluminium kan lackeras i alla RAL- och NCS-färger och i ett brett utbud av struktur- och metallicfärger.

Profiler pulverlackeras vanligtvis, medan plåtarna i vårt sortiment i allmänhet lackeras med en våt polyesterfärg.

Lackering och bearbetning

Bearbetningsmöjligheterna beror på hur materialet lackeras.

Som utgångspunkt rekommenderar vi att materialet bearbetas före lackering. På så sätt undviker du olackerade snittytor.

Lackerade plåtar ur vårt standardsortiment är i regel våtlackerade och kan bockas efter lackering.

samlet.jpg
painted_profiles.jpg