Orienthuset

Orienthuset på Trælastholmen i Köpenhamns Nordhavn.

En ny stadsdel växer fram

Nordhavnen är ett av Köpenshamns växande områden. Den gamla industrihamnen blir nu steg för steg en del av storstaden.

Trælastholmen blir det område med mest bebyggelse i denna nya stadsdel och hit har Alumeco levererat fasadbeklädnad till Orienthusets innergårdsmiljö.

 

Fakta
Produkt: STAC BOND i färgen STB-454 Gold

Mängd:

3300 m2

Arkitekt:

Arkitema

Byggherre:

5E Byg

 

Kompositplåtar från STAC BOND ger ett stilrent uttryck

Fasaden mot innergården i Orienthuset är klädd med STAC BOND som är en sandwichpanel med kompositkärna och aluminiumbeklädnad.

- Vi har levererat fasadplåtar från STAC BOND som är lätta och formstabila aluminiumkompositplåtar. Fördelen med dessa plåtar är att de ger ett stilrent uttryck och man kan skapa större ytor än med en traditionell konstruktion av metallplåtar. När det gäller montering så säger våra kunder att skivorna är lätta att arbeta med på byggarbetsplatsen, säger Steffen Bork, som själv har en bakgrund som snickare och numera är projektkonsult på Alumeco.

Efter att ha jobbar med sandwichpaneler kommer jag aldrig mer att jobba med eternit eller fibercement. Sandwichpanelerna dammar inte när du skär dem och de är generellt sätt lättare att arbeta med

Målet är DGNB platina
Det är AP Pension Ejjedomme som står bakom Orienthuset och ambitionen är att uppnå den högsta DGNB-certifieringen, nämligen platina. Certifieringen bygger på FN:s definition av hållbarhet och innebär att konstruktionen uppfyller en rad krav gällande miljö, ekonomisk, social, teknisk, process och områdets kvalitet.

Miljömässig, ekonomisk och social kvalitet vägs lika i bedömningen av bygget, så dessa tre faktorer måste balansera mot varandra.

Att bygga på lite utrymme

Eftersom Trælastholmen är så tätt befolkat så krävdes en speciell samordningsnivå för att hålla igång logistiken. Materialet behövde levereras precis när det skulle monteras och leveranserna lättillgängliga:

- Allt material skulle i princip användas direkt efter leverans. Vi tillverkade skivorna i specifika mått, men 3300kvm tar upp ganska mycket plats och det ställer då stora krav på logistiken när det ska packas och vara klart för användning, säger Steffen Bork.