Maersk Tower

MÆRSK TOWER
MÆRSK TOWER

 

Fakta
Adress: Blegdamsvej 3B, 2200 København N
Material: TECU® Classic Bond + TECU® Copper Mesh 
Arkitekt: C. F. Møller A/S
Mängd: Ca. 20.000 m2

 

Maersk Tower är en utbyggnad av Panum, vilket är en del av fakulteten för Hälsa och medicinsk vetenskap vid universitetet i Köpenhamn.

KME och Metalcenter Group har hanterat det inledande arbetet med C. F. Møller. Maersk Towers fasader är klädda med TECU® Classic Bond och TECU® Copper Mesh.

Vid montering är materialen gyllene, men de kommer att få en djupare, mörkare färg när det patineras - vilket kommer att understryka materialets form. Byggnadens arkitektoniska form stöds elegant av metallen, vilket säkerställer att Panum även i framtiden kommer att framstå som en estetisk pärla.

 

  • Mærsk Tårnet
  • Mærsk Tårnet
  • Mærsk Tårnet
  • Mærsk Tårnet
  • Mærsk Tårnet