Grow Hotel

Hela Huset 2
Grow Hotel i Stockholm
Fakta
Material Alucobond i CO/EV1 look

Arkitekt

3xN A/S

Grow Hotell i Stockholm karaktäriseras av fasaden i Alucobond som med sina vinklade paneler skiftar utseende i takt med förändrade ljusförhållanden.

Både kärnmaterialet och aluminiumplåtarna kan återanvändas, vilket innebär att ALUCOBOND® är ett material som kan återvinnas i sin helhet.