Oxidskikt

oxide_layer.jpg
Oxidskikt

Jämfört med många andra metaller har aluminium god korrosionsbeständighet. Detta beror på att aluminium utvecklar ett tunt oxidskikt på ytan när metallen kommer i kontakt med syre. Oxidskiktet skyddar aluminium mot korrosion och om det är skadat kommer det omedelbart att regenerera, förutsatt att det finns syre närvarande.

Om aluminium lagras i miljöer utan stora temperaturfluktuationer och inte utsätts för fukt, skyddar oxidskiktet utan ytterligare ytbehandling metallen mot korrosion.

Videon visar hur aluminium kan skadas av vatten: