Aluminiumprofiler

Specialprofil framtagen av Alumeco.
Specialprofil framtagen av Alumeco.

Praktisk handbok

Det finns många intressanta möjligheter vid konstruktion av aluminiumprofiler. Det finns inga generella regler för vilka former och toleranser som kan tillämpas i varje enskilt fall. Profilutformning, val av godstjocklek samt legering är några faktorer som har en avgörande betydelse för de toleranser som kan uppnås .

Snäva toleranser kan minska profilens produktivitet och därmed priset. Detta är något man bör ta hänsyn till under konstruktionsarbetet . Alumeco arbetar i enlighet med de europeiska profilnormer som tagits fram av CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, EN 755-9 och EN 12020-2.

Ovanstående standarder ska betraktas som vägledande. En komplex profilutformning som gör det svårare att producera profilen ska diskuteras närmare mellan kund och Alumeco. 

Läs eller ladda ner vår handbok: