Legeringsguide

Namn legeringstyp Användning
EN AW-1050A Aluminium EN AW-1050A är en mycket ren aluminiumlegering och har generellt god korrosionsbeständighet. Lämplig för kallformning, t.ex. bockning, och svetsning. Lämplig för anodisering, dock ej dekorativ.
EN AW-1050A DDQ Aluminium EN AW-1050A DDQ är en mycket ren aluminiumlegering med god korrosionsbeständighet. Särskilt lämplig för kalldeformation, t.ex. djupdragning. Lämplig för dekorativ anodisering.
EN AW-1370 Aluminium EN AW-1370 är en mycket ren aluminiumlegering med hög korrosionsbeständighet. Används främst för elektriska komponenter.
EN AW-2007 Aluminium EN AW-2007 är en aluminiumlegering som innehåller koppar och därför har låg korrosionsbeständighet. Det är en korthållslegering som lämpar sig för bearbetning, gängning och höga bearbetningshastigheter. Ej lämplig för svetsning eller dekorativ anodisering. Liknande EN AW-2011, men hårdare. Ej RoHS-godkänd.
EN AW-2007 Cast Aluminium EN AW-2007 Gjuten är en aluminiumlegering som innehåller koppar och har därför låg korrosionsbeständighet. Det är en korthållslegering som lämpar sig för bearbetning, gängning och höga bearbetningshastigheter. Ej lämplig för svetsning eller dekorativ anodisering. EN AW-2007 Cast liknar EN AW-2007 men är mer dimensionsstabil.
EN AW-2011 Aluminium EN AW-2011 är en aluminiumlegering som innehåller koppar och därför har låg korrosionsbeständighet. Det är en korthållslegering som lämpar sig för bearbetning, gängor och höga bearbetningshastigheter. Ger en blank yta efter bearbetning. Har hög hållfasthet i förhållande till vikt. Ej lämplig för svetsning eller dekorativ anodisering. Liknar EN AW-2007 men är mjukare. Kan RoHS-godkännas.
EN AW-2014 Aluminium EN AW-2014 är en aluminiumlegering som innehåller koppar och har därför låg korrosionsbeständighet. Kortspånig legering som är lämplig för maskinbearbetning och har hög hållfasthet. Ej lämplig för svetsning eller dekorativ anodisering. Liknar EN AW-2011, men är hårdare. Legeringen används vanligtvis för militär- och rymdtillämpningar. RoHS-godkänd.
EN AW-2017A Aluminium EN AW-2017A är en aluminiumlegering som innehåller koppar och har därför låg korrosionsbeständighet. Kortspånig legering som är lämplig för maskinbearbetning och har hög hållfasthet. Ej lämplig för svetsning eller dekorativ anodisering. RoHS-godkänd.
EN AW-2024 Aluminium EN AW-2024 är en aluminiumlegering som innehåller koppar och har därför låg korrosionsbeständighet. Kortspånig legering som är lämplig för maskinbearbetning och har hög hållfasthet. Ej lämplig för svetsning eller dekorativ anodisering. RoHS-godkänd.
EN AW-3003 Aluminium EN AW-3003 har hög korrosionsbeständighet. Lämplig för bearbetning/kalldeformation, t.ex. bockning. Lämplig för svetsning och särskilt lämplig för lödning. Lämplig för dekorativ anodisering och målning.
EN AW-3005 Aluminium EN AW-3005 har hög korrosionsbeständighet. Lämplig för bearbetning/kalldeformation, t.ex. bockning. Lämplig för svetsning och särskilt lämplig för lödning. Lämplig för dekorativ anodisering och målning.
EN AW-3103 Aluminium EN AW-3103 har hög korrosionsbeständighet. Lämplig för bearbetning/kalldeformation, t.ex. bockning. Lämplig för svetsning och särskilt lämplig för lödning. Lämplig för dekorativ anodisering och målning.
EN AW-3103 Stucco Aluminium EN AW-3103 Stucco har hög korrosionsbeständighet. Lämplig för bearbetning/kalldeformation, t.ex. bockning. Används vanligtvis för dekorativa ytskikt.
EN AW-3105 Aluminium EN AW-3105 har hög korrosionsbeständighet. Lämplig för bearbetning/kalldeformation, t.ex. bockning. Lämplig för svetsning och särskilt lämplig för lödning. Lämplig för dekorativ anodisering och målning.
EN AW-5005 Aluminium EN AW-5005 har hög korrosionsbeständighet och är lämplig för kallformning, t.ex. bockning. Lämplig för svetsning. Lämplig för anodisering - men för dekorativ anodisering, välj 5005 AQ (anodiseringskvalitet).
EN AW-5005 (Composite Panel) Aluminium

Er god til bearbejdning og bukning, og har en høj korrosionsbestandighed

EN AW-5005 (Continuous casting) Aluminium EN AW-5005 har hög korrosionsbeständighet och är lämplig för kallformning, t.ex. bockning. Lämplig för svetsning. Lämplig för anodisering, dock ej dekorativ anodisering eftersom legeringen är bandgjuten.
EN AW-5005A Aluminium EN AW-5005A har hög korrosionsbeständighet och är lämplig för kallformning, t.ex. bockning. Lämplig för svetsning. Lämplig för anodisering, men inte dekorativ. För dekorativ anodisering rekommenderar vi 5005 AQ.
EN AW-5010 Aluminium
EN AW-5019 Aluminium
EN AW-5052 Aluminium EN AW-5052 är beständig mot havsvatten och har hög korrosionsbeständighet. Lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ.
EN AW-5083 Aluminium EN AW-5083 är havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ. Liknar EN AW-5754 men har något högre hållfasthet.
EN AW-5083 Cast Aluminium EN AW-5083 Cast är havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Legeringen är gjuten och lågspänd och därför särskilt lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ.
EN AW-5083 Cast Milled Aluminium EN AW-5083 Cast Milled är havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Legeringen är gjuten och lågspänd och därför särskilt lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ. Till skillnad från EN AW-5083 Cast är Cast Milled planfräst och har därför en jämn och slät yta.
EN AW-5083 H-Cast Aluminium EN AW-5083 H-Cast är havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Legeringen är gjuten och lågspänd, vilket gör den särskilt lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen kan anodiseras dekorativt.
EN AW-5086 Aluminium EN AW-5086 är beständig mot havsvatten och har hög korrosionsbeständighet. Lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ. Liknar EN AW-5754 men har något högre hållfasthet.
EN AW-5186 Aluminium
EN AW-5754 Aluminium EN AW-5754 är havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ. Liknar EN AW-5083 men har något lägre hållfasthet.
EN AW-5754 Cast Milled Aluminium EN AW-5754 Cast Milled är havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Legeringen är gjuten och lågspänd och därför särskilt lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ. EN AW-5754 Cast Milled är planfräst och har därför en jämn och slät yta.
EN AW-5754 GreenAl Aluminium EN AW-5754 GreenAl har ett garanterat lågt koldioxidavtryck. Liksom EN AW-5754 är legeringen havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Lämplig för bearbetning och svetsning. Legeringen är lämplig för anodisering, men inte dekorativ. Liknar EN AW-5083 men har något lägre hållfasthet.
EN AW-5754 H-Cast Aluminium EN AW-5754 H-Cast är havsvattenbeständig och har ett högt korrosionsmotstånd. Legeringen är gjuten och lågspänd, vilket gör den särskilt lämplig för maskinbearbetning och svetsning. Legeringen kan anodiseras dekorativt.
EN AW-6005A Aluminium EN AW-6005A är havsvattenbeständig och lämplig för maskinbearbetning och har högre hållfasthet än EN AW-6060. Lämplig för svetsning och anodisering. För dekorativ anodisering rekommenderar vi EN AW-6060.
EN AW-6012 Aluminium
EN AW-6026 Aluminium EN AW-6026 har en medelhög korrosionsbeständighet. Legeringen är kortspånig och därför lämplig för maskinbearbetning. Jämfört med EN AW-6082 har EN AW-6026 en högre hållfasthet. Lämplig för anodisering, men inte dekorativ. Ej RoHS-godkänd.
EN AW-6026 LF Aluminium EN AW-6026 LF har en medelhög korrosionsbeständighet. Legeringen är kortspånig och därför lämplig för maskinbearbetning. Jämfört med EN AW-6082 har EN AW-6026 LF högre hållfasthet. Lämplig för anodisering, men inte dekorativ. EN AW-6026 LF är blyfri och därför RoHS-godkänd.
EN AW-6060 Aluminium EN AW-6060 är en legering som tål havsvatten. Lämplig för svetsning och anodisering, även dekorativ.
EN AW-6060 RecycAl Aluminium EN AW-6060 är en havsvattenbeständig legering med ett minskat koldioxidavtryck. Lämplig för svetsning och anodisering, även dekorativ.
EN AW-6061 Aluminium EN AW-6061 är en legering som tål havsvatten. Lämplig för svetsning och anodisering, även dekorativ. EN AW-6061 används inte i någon större utsträckning i Europa, där EN AW-6082 används istället.
EN AW-6063 Aluminium EN AW-6063 är en legering som tål havsvatten. Lämplig för svetsning och anodisering, även dekorativ.
EN AW-6063 RecycAl Aluminium EN AW-6063 är en havsvattenbeständig legering med ett minskat koldioxidavtryck. Lämplig för svetsning och anodisering, även dekorativ.
EN AW-6073 Aluminium EN AW-6073 är en variant av EN AW-6082, men är mer lämpad för dekorativ anodisering.
EN AW-6082 Aluminium EN AW-6082 är en havsvattenbeständig legering som är lämplig för maskinbearbetning och har hög hållfasthet. Legeringen är lämplig för svetsning och anodisering. För dekorativ anodisering rekommenderar vi dock EN AW-6060 eller EN AW-6073.
EN AW-6082 Cast Aluminium EN AW-6082 Cast är mer dimensionsstabil vid maskinbearbetning än EN AW-6082. Observera att hållfastheten i detta tillstånd är lägre än EN AW-6082 T6.
EN AW-6082 RecycAl Aluminium EN AW-6082 RecycAl är en CO2-reducerad version av EN AW-6082. Legeringen är havsvattenbeständig, lämplig för maskinbearbetning och har hög hållfasthet. Legeringen är lämplig för svetsning och anodisering. För dekorativ anodisering rekommenderar vi dock EN AW-6060 eller EN AW-6073.
EN AW-6101A Aluminium EN AW-6101A liknar EN AW-6060. Legeringen är havsvattenbeständig och lämplig för svetsning och anodisering, inklusive dekorativ anodisering.
EN AW-6101B Aluminium EN AW-6101B liknar EN AW-6060. Legeringen är havsvattenbeständig och lämplig för svetsning och anodisering, inklusive dekorativ anodisering. Denna legering har garanterat hög elektrisk ledningsförmåga.
EN AW-6262A Aluminium EN AW-6262A har en medelhög korrosionsbeständighet. Legeringen är kortspånig och därför lämplig för maskinbearbetning. Lämplig för anodisering, men inte dekorativ. Ej RoHS-godkänd.
EN AW-7010 Aluminium

En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har en låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning eller anodisering.

EN AW-7020 Aluminium EN AW-7020 har låg korrosionsbeständighet men mycket hög hållfasthet. Legeringen är inte lämplig för svetsning och anodisering.
EN AW-7021 Aluminium EN AW-7021 har medelhög korrosionsbeständighet och är mycket lämplig för maskinbearbetning. Legeringen har hög hållfasthet och kan svetsas. Kan anodiseras.
EN AW-7021 H-Cast Aluminium EN AW-7021 H-Cast har medelhög korrosionsbeständighet och är mycket lämplig för maskinbearbetning. Legeringen har hög hållfasthet och kan svetsas. Kan anodiseras.
EN AW-7021 Plancast Plus Aluminium EN AW-7021 Plancast Plus har medelhög korrosionsbeständighet och är mycket lämplig för maskinbearbetning. Legeringen har hög hållfasthet och kan svetsas. Kan anodiseras, men inte dekorativt.
EN AW-7075 Aluminium EN AW-7075 har låg korrosionsbeständighet men är lämplig för maskinbearbetning. Jämfört med andra standardlegeringar har EN AW-7075 den högsta hållfastheten. Ej lämplig för svetsning eller anodisering.
EN AW-8079 Aluminium