Härdningsgrad beskrivningar

Beskrivning
Cast Gjuten
Cast Milled Gjuten Planfräst
H111 Glödgat och lättkallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing
H112 Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetning eller efter en begränsad kallbearbetning (gränsvärden för mekaniska egenskaper är satta)
H114 Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd
H12 Hårdbearbetat - 1/4 hårt
H14 Hårdbearbetat - 1/2 hårt
H16 Hårdbearbetat - 3/4 hårt
H18 Hårdbearbetat - 1/1 hårt (helhårt)
H19 Hårdbearbetat - extra hårt
H22 Hårdbearbetat och anlöpt - 1/4 hårt
H24 Hårdbearbetat och anlöpt - 1/2 hårt
H244 Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd
H32 Strain-hardened and stabilized - 1/4 hard.
H34 Hårdbearbetat och stabiliserat - 1/2 hårt
H42 Hårdbearbetat och lackerat - 1/4 hårt
H44 Hårdbearbetat och lackerat - 1/2 hårt
O Glödgat. Produkter som erhåller de för glödgat angivna egenskaperna efter varmbearbetning, får betecknas som O-tillstånd
T1 Kylt från varmbearbetning och kallåldrat.
T3 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat
T351 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5 % till 3% för plåt under 6 mm, 1 % till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning
T3510 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3% för strängpres sad stång, profil och rör, 0,5 % till 3% för dragna rör) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T4 Upplösningsbehandlat och kallåldrat
T451 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5 % till 3% för plåt under 6 mm, 1 % till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och kallåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning
T4511 Samma som T4510 utom att en lätt riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser
T5 Kylt från varmbearbetning och därefter varmåldrat
T6 Upplösningsbehandlat och varmåldrat
T651 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5 % till 3% för plåt under 6 mm, 1,5 % till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och sedan varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning eller sträckning
T6510 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3% för strängpressad stång, profil och rör, 0,5% till 3% för dragna rör) och därefter varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning
T6511 Samma som T6510 utom att en lättare riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser
T66 Upplösningsbehandlat och varmåldrat. Mekaniska egenskaperna ligger på en högre nivå än T6 erhållet genom en speciell övervakning av processen (legeringar i 6000-serien)
T7 Upplösningsbehandlat och överåldrat
T73 Upplösningsbehandlat och överåldrat för att ge bästa spänningskorrosionshärdighet
T7351 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5 % till 3% för plåt under 6 mm, 1,5 % till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och därefter överåldrat för att ge bästa spännings- och korrosionshärdighet. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning
T7451 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5 % till 3% för plåt under 6 mm, 1,5 % till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och därefter överåldrat (mellan T73 och T76) Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning
T8 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat
T9 Upplösningsbehandlat, varmåldrat och därefter kallbearbetat