Ultraljudsprovning av Aluminium

ultralyd.png

Kort beskrivning av de olika metoderna och deras olika målprodukter.

ASTM-standarder:
Det finns två ASTM- standarder som man ofta refererar till i samband med rymd, flygplan och andra liknande näringsgrenar.

ASTM B594 - 13 'Standard Practice for Ultrasonic Inspection of Aluminum-Alloy Wrought Products'
För de krav som ställs inom företag som Boeing eller Airbus är normen normalt ASTM B594-13 Klass A. och i vissa fall har ASTM B594-13 Class AAA använts. De flesta anläggningar som är godkända för flygindustrin kan utföra ASTM B594-13 klass A online löpande under produktionen.

ASTM E2375 - 08(2013) 'Standard Practice for Ultrasonic Testing of Wrought Products'
Den andra ultraljudsstandarden ASTM E2375 - 08 används sällan men måste ändå nämnas då den är viktig för militära ändamål .
Båda dessa standarder för ultraljudsprovning kan utföras på relevant material på lagret. Var vänlig kontakta Alumeco för information.

EU-standarder:
EU-standarderna används vanligtvis för att testa metaller (stål och aluminium) för centrumsprickor och inte partiklar. Dessa provningar är relativt enkla jämfört med ASTM ultraljudsprovning. I många projekt är testerna vanligtvis nödvändiga och tillräckligt bra för kundernas del. Många leverantörer genomför redan dessa tester, men endast vid behov. Dessa måste då specificeras för att säkerställa att testerna har genomförts. En tredje part utför testerna på lagermaterialet, men åter igen ber vi dig kontakta Alumeco förytterligare information.

EU-standard för ultraljudsprovning av stänger EN10308 ' Oförstörande provning - Ultraljudprovning av stång av stål'.
I enlighet med EN10308 finns det två metoder för provning av stänger - Grid Scanning och fullständig scanning. Grid Scanning är den enklaste och den snabbaste/billigaste metoden, men särskilt hörn och kanter kan inte undersökas noga och för detta behöver du fullständig scanning.

EU-standard för ultraljudsprovning av plåtar EN10160 ' Ultraljudprovning av plåt - Ultraljudprovning av platta stålprodukter med tjocklek större än eller lika med 6 mm (reflektionsmetod)'. Även denna standard delar in provningarna i två separata grupper. Kantskanning (E klasser) och bulkskanning (S klasser).