Termisk utvidgning

Termisk udvidelse aluminium

När temperaturen på aluminium ökar, expanderar metallen och detta kallas för termisk utvidgning. Ett exempel på termisk utvidgning är exempelvis när temperaturen på en aluminiumlegering 6063 är -20 ̊C och dess längd är 2700 mm, när den värms upp till 30 ̊C kommer den att bli 2703 mm lång som följd av termisk utvidgning. Som ett resultat av temperaturförändringen på metallen ser man en termisk utvidgning på 3 mm. Det är därför viktigt att ta med metallens storleksförändring i beräkningarna, särskilt i miljöer med stora temperaturväxlingar.

Om du vill beräkna den termiska utvidgningen för aluminium, använd följande utvidgningskoefficient (λ): µm m-1 K-1.

Här kan du se hur vi har beräknat det tidigare exemplet på termisk utvidgning via ovanstående koefficient:

  • Utvidgningskoefficient λ = (µm)/(m∙K)
  • Värde för legering 6063: 23.5 µm/(m * K)
  • Om materialet är 2700 mm långt vid -20̊ C, kommer samma material att vara 23.5 µm/(m * K) * 2700 mm * 50 K (från-20̊ C till + 30̊ C) = 3172.5 µm = 3 mm vid +30̊ C.