Rengöring av anodiserat aluminium

Anodiseret aluminium før og efter rengøring.

Eftersom nedsmutsning av aluminiumytan ökar korrosion och missfärgning, är rengöring och underhåll av aluminium viktigt för att skydda och bevara den anodiserade aluminiumytan på bästa möjliga sätt. Underhåll av anodiserat aluminium gäller både inomhus- och utomhusmiljöer, där ytan utsätts för hög miljöbelastning.

Regelbunden rengöring

Tvålprodukter med ett pH på 6-8 bör användas vid regelbunden rengöring av anodiserat aluminium. Det är dock viktigt att säkerställa att de produkter som används inte innehåller klor. En svag ammoniumkloridlösning kan användas med försiktighet. Oavsett om du väljer denna lösning eller tvålprodukter ska du efterföljande skölja ytan noga med rikligt med vatten.

Rengöring av mycket nedsmutsade ytor

För kraftigt nedsmutsade ytor, exempelvis ytor med intorkad olja, tectyl, limrester etc. kan du använda vattenhaltiga lösningsmedel (t.ex. denaturerad sprit, aceton) och bensen, thinner, petroleum och lacknafta.  

Avslutande behandling

Efter rengöring rekommenderar vi att använda någon form av avslutande behandling, exempelvis, bivax eller spray framtagna för ändamålet. Den avslutande behandlingen bildar en skyddande film på den anodiserade ytan som underlättar framtida rengöring och ytorna får samtidigt en silkesaktig yta. Det finns även produkter som kombinerar funktionerna rengöring och vax.

Se okcså
Kondensrisk