Mekanisk ytbehandling

Aluminiumemne forbehandlet kemisk og mekanisk inden anodisering.
Aluminiumföremål förbehandlas kemiskt och mekaniskt innan anodisering.

Mekanisk ytbehandling används för att ge aluminiumytan dess slutgiltiga finish, exempelvis genom att avlägsna smärre fel på metallens yta. Det finns en rad olika alternativ för mekanisk ytbehandling, bland annat:

  • Borstning
  • Slipning
  • Polering
  • Ytblästring

Om du är osäker på om mekanisk ytbehandling är rätt lösning för dig eller om du har andra frågor, bistår vi gärna med vår kunskap och erfarenhet genom vägledning och anvisningar.

 

Bildexemplet visar processen från obearbetat föremål till anodisering via kemisk och mekanisk förbehandling:

  • Obehandlat aluminiumföremål
  • Samma föremål som behandlas mekaniskt och sedan kemiskt
  • Samma föremål anodiserat 5µm