Anodisering

Anodisering

Aluminiumföremål anodiserade i 4 olika färger.

Elektrokemisk ytbehandling, även känd som anodisering, är en process där man ökar det naturliga oxidskikt som bildas på aluminiumytan när den kommer i kontakt med syre. 

Oxidskiktet ökas med hjälp av elström, vilket innebär att aluminiumytan blir mer hållbar. Det är även möjligt att använda anodisering för dekorativa syften eftersom den anodiserade ytan kan färgas. Ur ett estetiskt perspektiv så bevarar anodisering den metalliska ytan hos aluminium och bidrar till att ytan verkar jämnare/slätare.

Nedan hittar du information om anodiseringsprocessen samt rekommenderade användningsområden för anodiserad aluminium beroende på oxidskiktets tjocklek.

 

Anodiseringsprocessen

Som du kan se i illustrationen har en bit aluminium sänkts ner i ett elektrolytiskt bad och ström passerar genom den elektrolytiska lösningen. Aluminiumämnet utgör anodelektrod i den elektriska kretsen, därav namnet anodisering. Det elektrolytiska badet bildar ett oxidskikt som tränger ner i metallen istället för att enbart lägga sig på metallens yta.

 

 

 

Oxidskiktets tjocklek avgör tillämpningsområde

Olika faktorer som rör det elektrolytiska badet, t.ex. temperatur, ampere och tid påverkar hut tjockt oxidskiktet blir. Oxidskiktets tjocklek påverkar vilket tillämpningsområde som är lämpligt för de olika anodiserade aluminium-delarna:

 

Normal Anodisering           
10 µm  Normal belastning inomhus.                    
15 µm  Hårt slitage inomhus och utomhus i torr och ren luft.                 
20 µm  Normalt till hårt slitage utomhus, t.ex. inom transport och konstruktion. Hård belastning under kemisk påverkan inomhus, t.ex. inom livsmedelsindustrin.
25 µm  Ytan utsätts för hård belastning i form av korrosiv miljö eller slitage              

Vägledning skikttjocklek

Om du är osäker på hur många µ du ska anodisera ytan med eller om du har andra frågor gällande anodisering, bistår vi gärna med vår kunskap och erfarenhet genom vägledning och anvisningar.

 

Anodiseringsprocessen i bilder:

  • Anodisering: Förbereder aluminiumföremål
  • Anodisering: Förbehandling
  • Aluminiumföremål som anodiseras
  • Anodiserade föremål