Aluminiumprofiler

Specialprofil från Alumeco

Praktisk handbok


Det finns många intressanta möjligheter vid konstruktion av aluminiumprofiler. Det finns inga generella regler för vilka former och toleranser som kan tillämpas i varje enskilt fall. Profilutformning, val av godstjocklek samt legering är några faktorer som har en avgörande betydelse för de toleranser som kan uppnås .

Snäva toleranser kan minska profilens produktivitet och därmed priset. Detta är något man bör ta hänsyn till under konstruktionsarbetet . Alumeco arbetar i enlighet med de europeiska profilnormer som tagits fram av CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, EN 755-9 och EN 12020-2.

Ovanstående standarder ska betraktas som vägledande. En komplex profilutformning som gör det svårare att producera profilen ska diskuteras närmare mellan kund och Alumeco.

  

Läs eller ladda ner vår handbok:

Kontrollera även toleranser för tjockplåt, tunnplåt och stänger: