Verktyg

Exempel på matris för profilextrudering
Exempel på matris för profilextrudering

Verktyget används i tillverkningen av aluminiumprofiler. Verktyget, även kallat matris är det instrument som används när man pressar igenom upphettade aluminiumlegeringsblock/göt för att forma den slutgiltiga aluminiumprofilen. Processen kallas extrudering och beroende på om aluminiumprofilen är massiv eller inte, så används olika verktyg.

Olika verktyg – olika aluminiumprofiler

Eftersom detta är verktyget genom vilket aluminiumet pressas för att producera profilen, avgör detta verktyg profilens utseende. Därför används olika verktyg för att tillverka olika profiler.

Val av verktyg styrs av om profilen ska vara massiv eller ihålig. Illustrationen visar att man använder ett verktyg för att framställa massiva profiler, medan tillverkning av hålprofiler kräver ett tvådelat verktyg. De två delarna består av en matris som formar ytterkonturerna och en kärna (dorn) som formar ihåligheten.

Sådan foregår ekstrudering af et profil gennem en matrice.

 

Expertis och vägledning

Om du behöver framställa ett verktyg står vi redo med vår expertis och vår erfarenhet för att vägleda dig genom hela processen - från design till färdigt verktyg.

 

Video på förberedelse av verktyg:

Verktyg för extrudering
Verktyg för extrudering
Aluminiumgöt för extrudering
Aluminiumgöt för extrudering