Profildesign av extruderade aluminiumprofiler

Åbne skruekanaler forlænger matricens levetid, så du undgår unødvendige omkostninger.
Extruderad specialprofil från Alumeco

På den här sidan hittar du information hur man framställer extruderade aluminiumprofiler och vilka grundregler man ska ta med i beräkningarna när det gäller design.

Tillverkning av extruderade aluminiumprofiler

Extrudering är en tillverkningsprocess för profiler. Extruderingsprocessen påminner om att trycka ut tandkräm ur en tub. Tandkrämen är en uppvärmd, cylinderformad aluminiumstång, även kallad göt. Tandkrämstuben är själva verktyget. Bilden visar hur göten (uppvärmd i en induktionsugn till 450-500 grader Celsius) pressas genom ett verktyg/matris som ger profilen dess form.

När profilen lämnar verktyget kyls den med luft eller vatten. Sedan sträcks profilerna medan de fortfarande är 'mjuka'. På så sätt frigörs spänningar i aluminiumet och profilerna får slutligen rätt dimensioner . Profilerna kapas och får sin slutgiltiga styrka genom varm- eller kallåldring.

Många alternativ och gyllene grundregler

Det erbjuds många alternativ när det gäller profildesign, men det finns vissa grundregler som måste tas med i beräkningarna för att optimera profilens lämplighet när det gäller produktion. Genom dessa kan du skapa den mest lämpade designlösningen för din profil.

Tabellen nedan visar utvalda exempel på extruderade profiler med önskvärd form. Tabellen är förenklad vilket innebär att du alltid bör kontakta oss så tidigt som möjligt under konceptfasen.

At foretrække At undgå Kommentar
    Arranger så vidt muligt hullerne symmetrisk.
    Åbne skruekanaler giver en bedre geometrisk nøjagtighed i forhold til hinanden og giver matricen en længere levetid.
    Spidserne skal være afrundede (for at undgå fyldproblemer i spidser).
    kun dybe spalter hvis det er nødvendigt, ellers tilføjes afstandsstykker for at forbedre tolerancerne på bredden af åbningen.
    Konturer med stor forskel i godstykkelse kan bevirke problemer med tolerancer i såvel tværsnit som rethed og vridning i profilets længderetning.
    Tolerancer for polygonale åbne krydssektioner bliver forbedret ved at tilføje afstivninger eller ved at designe en hulsektion.
    Små geometrier som forlængelse af en tyk sektionsdel er svære at udfylde med metal og kan sommetider ikke ekstruderes.
    For snævre eller dybe spalter i massive sektioner skal helst undgås (tappen i matricen kan knække).
Undgå for tynde eller brede vægge i hulsektioner (kan give problemer med planhed og tolerancer generelt). Indbyg støttevægge istedet.
  • Göt på väg att extruderas
  • Göt på väg att extruderas
  • Bild på en typisk aluminiumpress