Extrudering

Ekstrudering af et aluminiumprofil
Framställning av aluminiumprofiler

Extrudering är en produktionsmetod som gör det möjligt att åstadkomma avancerade aluminiumprofiler med hänsyn till konstruktion och design.

Som när man trycker ut tandkräm ur en tandkrämstub

Processen påminner om att trycka ut tandkräm ur en tub. Tandkrämen är en uppvärmd, cylinderformad aluminiumstång, även kallad göt. Tandkrämstuben är själva verktyget. Bilden visar hur göten (uppvärmd i en induktionsugn till 450-500 grader Celsius) pressas genom ett verktyg/matris som ger profilen dess form.

När profilen lämnar verktyget kyls den med luft eller vatten. Sedan sträcks profilerna medan de fortfarande är 'mjuka'. På så sätt frigörs spänningar i aluminiumet och profilerna får slutligen rätt dimensioner . Profilerna kapas och får sin slutgiltiga styrka genom varm- eller kallåldring. 

En användbar metod med låga verktygskostnader

Jämfört med andra material är verktygskostnaderna för framställning av aluminiumprofiler relativt låg. Extruderingsprocessen är fördelaktig, inte enbart på grund av sin användbarhet med hänsyn till profilernas design, utan även på grund av de relativt låga verktygskostnaderna.

Expertis är en garanti för bra design

Som du kan se i vår artikel om profildesign som finns tillgänglig här (LINK), finns det ett flertal designregler som du måste ta med i beräkningarna under utvecklingen av verktyget, vilket i slutändan säkerställer bästa möjliga profildesign.

Därför är det viktigt att få rätt vägledning redan från början. Vi erbjuder dig all vår expertis och erfarenhet på området, för att du i slutändan ska få just den lösning som passar sig allra bäst.