Kondensrisk

Vattendroppar på aluminiumplåt
Vattendroppar på aluminiumplåt

Eftersom aluminium inte tål vatten och fukt är det viktigt att vara uppmärksam på de förhållanden som kan leda till kondens på materialet när aluminium förvaras på lager.

Det finns ett diagram över vattenånga som kan användas för att bedöma kondensrisken.

Diagrammet över vattenånga nedan kan användas för att bedöma kondensrisken. Diagrammet visar sambandet mellan luftens temperatur, dess innehåll av vattenånga och den relativa luftfuktigheten .

Om t.ex. rumsluft med en temperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet på 50 % (A) kyls med samma fuktinnehåll (A–B) uppstår kondens när rumsluften når ytor, som är 9 °C eller under (C). Det innebär alltså att under dessa temperatur- och fuktighetsförhållanden så finns det risk for kondens när luften kommer i kontakt med det nedkylda aluminiumets yta.

Diagram som visar gram vatten pr. m3 luft:

Vanddampsdiagram

Acklimatisering minskar kondensrisken

I vår information om korrekt hantering och lagring av aluminium som du kan läsa nedan, påpekar vi att det inte är lämpligt att lägga aluminium på lager i nedkylt skick. Metallen bör acklimatiseras till lagerlokalens lufttemperatur som ska vara minst 10 °C. Detta för att undvika korrosion som följd av kondens. Vi rekommenderar även att aluminium förvaras i originalemballaget till metallen har acklimatiserats.

Video som visar hur kondensvatten kan orsaka korrosion på aluminiumföremål: