Svetsning

Robotsvejsning i aluminiumemner
Robotsvetsning av aluminiumföremål - Plattform gjord av durkplåt

Svetsning är en process där man sammanfogar två material genom fusion. Aluminium kan svetsas och svetsning kan exempelvis åstadkomma luft- och vattentäta fogar relativt snabbt. Det finns dock ett antal faktorer som man måste ta med i beräkningarna för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Denna artikel beskriver några av de viktigaste faktorerna som du måste tänka på när du svetsar aluminium.

Aluminium bildar ett oxidskikt

Det bildas ett oxidskikt på aluminiumytan när den kommer i kontakt med syre. Oxidskiktet har en smältpunkt på hela 2060 ºC, vilket är anledningen till att skiktet inte smälter vid svetsning. Samtidigt bidrar värmen från svetsningsprocessen till att oxidskiktet bildas snabbare, detta är anledningen till varför skiktet måste avlägsnas före och under svetsningen för att det ska vara möjligt att svetsa aluminium. Det finns olika metoder för att avlägsna oxidskiktet samt särskilda svetsningsmetoder som bryter ner oxidskiktet, TIG och MIG svetsning.

Aluminium har låg smältpunkt och hög ledningsförmåga

Aluminium har en smältpunkt på ungefär 660 °C, vilket är relativt lågt om man exempelvis jämför med stål som har en smältpunkt på ungefär 1500 ºC. Trots detta måste det tillföras relativt hög värme när man svetsar aluminium eftersom metallens ledningsförmåga är dubbelt så hög som för exempelvis stål.

Väte kan orsaka porbildning

Svetsning av aluminium medför en risk för porbildning. Porbildning uppstår när metallen kyls ner. Den beror på frigörandet av väte som har upplösts i det smälta aluminiumet och som försvinner under nedkylning om det finns i för stor mängd. Frigörandet av gasen kan leda till porbildning i aluminiumet.

Om du är tveksam gällande vilka legeringar som lämpar sig för svetsning vill vi gärna hjälpa dig med vår breda kunskap gällande materialval och ge dig goda råd när du ska välja legeringar som lämpar sig för svetsning.

 

I denna video visar vi både manuell svetsning och robotsvetsning av aluminium