FN-staden

FN-staden i kvällsljus
FN-staden i kvällsljus

Aluminium del av ett enormt byggprojekt

Köpenhamn har blivit attraktion rikare i form av det nya kontorskomplexet för sju olika FN-organisationer, som uppförs strandnära i huvudstaden. Det ska arbeta ca. 1200 anställda i byggnaden, vilket gör den till det 6:e största FN-kontoret i världen – endast överträffat av städer som New York, Geneve, Rom, Wien och Paris.

En stor, vit stjärna... Det är den form de prisvinnande arkitekterna från 3XN har gett den nya FN-staden i Köpenhamn. Det är i allmänhet atypiska utformningar i samband med uppförandet av FNs nya huvudkontor på Marmormolen, där man med den stjärnformade designen har önskat uppföra en byggnad som tydligt och ikoniskt markerar FNs värderingar och auktoritet.

Det sker bland annat genom en centrerande mitt i huset, där alla gemensamma funktioner organiseras. Öppenhet på alla nivåer. En form som ger uttryck för en organisation där effektivitet och professionalism på enskilda områden har samlats under den gemensamma värdegrunden 'Delivering as one'.

Huvudentreprenad i två etapper

Det var E Pihl och søn, som 2010 vann anbudet på etapp 1 som totalentreprenör och därmed utsågs att omsätta 3XNs idéer och arkitektur i praktiken – i en ovanlig konstruktion.

E Pihl och søn har sedan dess arbetat på etapp 1 och dessutom även vunnit etapp 2 och levererat ett mycket tillfredsställande resultat.

Aluminium på fasaden

Aluminium är i dag en naturlig del av byggnadsfasader med FN-staden som ett ultimativt exempel: Det finns nästan inte en enda centimeter av fasaden som inte är täckt aluminium. Ett viktigt element i utseendet som har varit en grundläggande tanke hos 3XN ända från idéstadiet. Det har varit tanken att göra byggnadens solavskärmning till fasad och samtidigt låta detta bli byggnadens varumärke.

'Höga krav gällande bl.a. livslängd, vikt samt frihet med hänsyn till formmässig bearbetning gjorde aluminium till upplagt materialval till kontorsfasaderna och solavskärmningen på FN-staden. Den slutgiltiga utformningen med fönsterluckor och beslag är resultatet av ett intensivt samarbete med Viking Markis och Pihl & Søn och illustrerar både styrkan i den böjda geometrin samtidigt som fasaden får djup och variation.

In- och utsyn och solavskärmningens viktiga roll i förhållande till byggnadens låga energiförbrukning fanns med bland parametrarna för att fastställa fönsterluckornas perforeringsgrad och – mönster. 1:1 -prover monterade på byggplatsens fasad-mock up var ett viktigt verktyg i denna process och säkerställde att solavskärmningen levde upp till de funktionella och estetiska krav som lagts fram för FN-staden.' Søren Nersting, Arkitekt hos 3XN.

Extremt energivänlig

Man förväntar att FN-staden blir en av de mest energivänliga byggnaderna i Danmark, eftersom den uppförs som ett hus i energiklass 1. Det är beteckningen för klimatvänliga byggnader som förbrukar mindre än 50 kWh pr. kvm.

Redan prisvinnare

Huset tilldelades redan 2012 det prestigefyllda EU-priset 'Green Building Award for New Buildings'. Det har samtidigt registrerats för att motta den internationella hållbarhetscertifieringen LEEDs guld-status för sitt arbete med vattenförbrukning, klimat och energi. Alltså har man även vidtagit en rad åtgärder för att minska förbrukningen. Bl.a. är stora delar av taket täckt med solceller för att täcka byggnadens förbrukning av elektricitet. Nedkylning av byggnaden sker med hjälp av solavskärmningarna och havsvatten. Regnvatten samlas upp och används i toaletterna.

Från ide till vindtunnel och ett färdigt koncept

Alumecos kund Viking Markiser vann entreprenaden på byggnadens solavskärmning och gick omgående igång med att utveckla olika alternativ som levde upp till arkitektens önskemål och byggherrens krav. Till fönsterluckorna hade man först tänkt en ramkonstruktion med en perforerad plåt. Efter diverse test föll valet på en mycket avancerad lösning av bockad plåt, hela 14 bockningar på varje fönsterlucka och noga utvald legering och tillstånd. Denna lösning bidrog till att ge den styrka som krävdes för att passera testerna i Velux Vindtunnel på Jylland.

'Ett uppdrag där man ska utveckla ett nydesignat och oprövat system i den här storleken och med den komplexiteten, ställer stora krav på alla aktörer. Krav som normalt sett inte ligger inom de vanliga ramarna för byggnation/utveckling, härunder inköp och försäljning av varor enligt allmänna villkor. Det faktum att utvecklingsdelen har pågått i över 1 år säger något om hur komplicerat det är. 

Grunden för detta är samarbete och förståelse för projektet, aktörerna, processen och slutprodukten. Här har Alumeco visat sig ytterst kompetent och de har gått långt för att hitta en optimal lösning för att tillfredsställa byggherre, totalentreprenör och därmed även Viking Markiser.

Viking Markiser har uppskattat det öppna och ärliga samarbetet där särskilt möjligheter och begränsningar har hanterats på ett mycket professionellt sätt. De problem som har uppstått på vägen har lösts i samförstånd och med målet att kunna leverera ett komplett system till glädje för byggherren, punktligt dessutom. ' Frank Prinds, projektledare på Viking Markiser A/S.

Sju underleverantörer – samlade hos Alumeco

Hos Viking markiser la man stor vikt vid att samla så många processer som möjligt hos en leverantör. Målet var att undvika tvister och oenighet mellan olika parter. Rollen som enande leverantör har Alumeco spelat många gånger – med ansvar för hel den krävande värdekedjan. I detta sammanhang innebar det konkret att Alumeco ingick avtal med italienska och finska leverantörer gällande bearbetade och extruderade profiler samt ett belgiskt verk som valsade coils, som senare bearbetades i Tyskland och Sverige innan den avslutande ytbehandlingen genomfördes i Danmark.

'Projektet ger oss möjligheten att visa att vi med vår rådgivning och kunskap omkring profilextrudering, valsade produkter, bearbetning och ytbehandling är så mycket mer än bara en aluminiumleverantör. Vi är uppmärksamma på alla steg – från framställning av material i Belgien, Italien, Tyskland, Finland, Sverige och Danmark, till den färdiga produkten i ett större logistiskt sammanhang. Vi är mycket glada över att vara del av ett internationellt byggprojekt som bestående kommer att prägla Köpenhamns ansikte utåt under många år' Christian Pilgaard, projektansvarig på Alumeco A/S.

Attraktiv men krävande placering

En av de stora utmaningarna var att hitta en lämplig ytbehandling som kunde tillgodose placeringen nära Köpenhamns hamn och den belastning som detta medför på ett material med perforerad yta.

Under projektets gång testades olika mekaniska lösningar och lacktyper och efter ett 1000-timmars test som genomfördes på FEM-institutet i Tyskland, valde man en lösning där man efter GSB-föreskrifterna anodiserade ämnena som förbehandling och efterföljande lackade dessa med en top-coat. Denna lösning innebar ytterligare en logistisk utmaning eftersom ämnena skulle slutbehandlas maximalt 48 timmar efter avslutad anodisering, eftersom ytan på aluminiumet fick sitt skydd först vid slutlackeringen.

Tvärfunktionellt samarbete

Samarbetet mellan byggherre, 3XN, E Pihl och søn och Viking markiser har varit avgörande för slutresultatet. Kontinuerliga uppföljningar på processerna samt revisioner i både Danmark och Tyskland säkerställde en bra produktionsprocess.

 

  • FN-staden
  • FN-staden
  • FN-staden
  • FN-staden

 

Fakta:
  • 9 200 st. fönsterluckor
  • 2 080 st. speciella fönsterluckor och kjolar
  • 28 750 st. extruderade och bearbetade beslag
  • 8 220 m extruderade profiler till skenor/upphängningssystem
  • 671 671 extruderade profiler till skenor/upphängningssystem som specialdelar