Nordhavnstunneln

12 500 avskärmningssektioner av specialprofiler i aluminium -
12 500 avskärmningssektioner av specialprofiler i aluminium -

Då AluSteel vann entreprenaden på ljusavskärmning till Nordhavnsvej-projektet i Köpenhamn, var Alumeco en självklar sparring- och samarbetspartner. Lösningen som gradvis reducerar ljusinsläppet i båda ändarna av tunneln, är ett pussel av ljusavskärmningar av aluminiumprofiler som har bearbetats och monterats samman.

- Vi har haft ett gott samarbete med Alumeco under många år, så när Nordhavnsprojektet landade hos oss var det solklart att vi skulle fråga Alumeco om de ville vara med, berättar Mads Milling, medägare på AluSteel.

Han fortsätter :

- För oss var leveranssäkerhet, kvalitet, effektiv logistik och andra faktorer viktiga, något vi vet att Alumeco kan leverera. Vi har samtidigt haft ett gott samarbete under årens lopp. Kanske för att vi inte alltid är helt överens i inledningsskedet. Det brukar leda till en enormt givande dialog, när vi utvecklar lösningarna tillsammans.

'Som en smäck ... '

- Då vi kom in i projektet hade byggherren inte kommit så långt i processen ännu. Därför satte vi oss ned här i huset med våra duktiga byggnadskonstruktörer och med Alumeco för att tillsammans komma fram till vilka profiler som skulle användas. Det slutade med en vidareutveckling av några befintliga profiler som vi förstorade upp en aning, berättar Mads Milling.

- Vi gjorde en mock-up av profilen som vi tog med oss till ett möte med Köpenhamns Kommun, som är byggherre på projektet. Det visade sig att profilen var just precis det dom sökte. Den satt som en smäck .

Sparring, setup och logistik

För Mads Milling har Alumeco varit en viktig sparringpartner under hela projektet:

-Alumeco är duktiga på att peppa i utvecklingsfasen eftersom de, liksom jag, ställer stora krav på sina medarbetare. Det innebär att de är bra på det de gör.

- Från början skulle vi egentligen ha bearbetat profilerna här hos oss, men jag kunde snabbt se att det var mer fördelaktigt om vi fick profilerna i paket bearbetade och klara från Alumeco. Det innebar att vi fick de bearbetade profilerna levererade delvis monterade direkt till byggarbetsplatsen i Köpenhamn, för oss har det enbart inneburit fördelar att Alumeco har stått för allt arrangemang omkring logistiken.

12 500 profiler som halvfabrikat – alla bearbetade

- Ljusavskärmningarna som arkitekten har gjort beräkningar på, innebär att dagsljuset tonas ner och mattas av, vilket säkerställer en behaglig övergång från ljus och mörker när du kör in och ut ur tunneln. Det är ett nytt och spännande sätt att lösa detta problem på, både funktion och estetik finns med i utformningen, konstaterar Christian Pilgaard, KAM och projektledare hos Alumeco och som har bidragit till lösningen:

- Det krävdes 15 olika aluminiumprofiler i form av bygg- och hörnprofiler som kunde klickas ihop i olika höjder och kubformationer. Tillsammans med AluSteel designade vi samtidigt en klickfunktion och organiserade en logistik med delvis montering av profilerna, för att de ca. 12 500 profilerna skulle kunna monteras som en byggsats direkt på byggarbetsplatsen.  

Fakta om Nordhavnsprojektet:

Just nu etableras en helt ny stadsdel i Nordhavn. Det innebär nya tillfartsvägar där tunnlarna (och ljusavskärmningarna) ingår. Köpenhamns Kommun etablerar i det sammanhanget Nordhavnsvej, som länkar ihop Helsingörmotorvägen och Nordhavn.

När bilister kör in och ut ur tunnlarna kommer de att uppleva att dagsljuset mattas av – istället för den normala, skarpa övergången från ljus till mörker. 

Det är tusentals profiler av aluminium som klickats ihop så att de utgör 'rör' i olika kubformationer och höjd.

Det är AluSteel från Fyn som har vunnit entreprenaden – med Alumeco som samarbetspartner och leverantör.

Alumeco har samarbetat med AluSteel under hela processen från utveckling till tillverkning av profiler, samt logistiskt med direkt leverans på byggarbetsplatsen.  

Under projektets gång har det funnits en tät dialog med både byggherre (Köpenhamns Kommun), Rambøll och andra parter i projektet – bl.a. med externa granskningar, kontrollplaner, kvalitetsdokumentation (bl.a. på ytor och toleranser) osv.

Profilerna är naturanodiserade med 25 my skikttjocklek, eftersom avskärmningen är placerad så nära vatten. Syftet med naturanodiseringen är att den är dekorativ och skyddande. Alumeco har samtidigt bearbetat och kapat profilerna så att de ankommer som halvfabrikat till arbetsplatsen.  

Fakta i siffror:

Det finns totalt 20 st. trekanter som utgör ljusavskärmning Väst

Varje trekant är uppbyggd av en primär stålram (RHS 450x150x10 mm.)

I varje trekant har det monterats en sekundär aluminiumram med 12 fält i 6-kantsmönster (H: 800 mm x W: 80 mm.)

I den sekundära aluminiumramen har man monterat olika tertiära aluminiumramar i varierande geometriska former.

Dessa varierar i antal mellan 9-12 st. i varje trekant och i H: 800 - 2.800 mm. x B: 40 mm.

Det finns totalt 10 olika former på de tertiära aluminiumramarna i 6 olika höjder:

2 x trianglar H: 800 mm.

2 x trianglar H: 1.200 mm.

2 x trianglar H: 1.600 mm.

2 x trianglar H: 2.000 mm.

6 x trianglar H: 2.400 mm.

6 x trianglar H: 2.800 mm.

Varje trekant upptar ca. 49 m² och totalt upptar ljusavskärmning Väst ca. 980 m².

Ljusavskärmningen är ca. 59 m. lång.

Totalt har det använts ca. 70 ton aluminium till Västsidan.

 

Artikeln är framtagen i samarbete med AluSteel.Alusteel logo

 

  • 12 500 ljusavskärmningssektioner av aluminium
  • Nordhavnstunneln
  • Nordhavnstunneln
  • Nordhavnstunneln
  • Nordhavnstunneln