Nissens

Aluminium i kylarprodukter
Aluminium i kylarprodukter

Kylartillverkaren Nissens A/S, med huvudkontor i Horsens har under de senaste åren genomgått en enorm utveckling på områden som organisation, utveckling, produktion, logistik och försäljning. Allt har diskuterats i strävan efter att förflytta Nissens från en internationell till en global aktör. Utvecklingen ställer samtidigt nya krav på företagets samarbetspartners och leverantörer.  

Utgångspunkten för Nissens aktuella förvandling från en internationell till en global aktör är bland annat de globala kunder och de omkring 750 engagerade medarbetarna fördelade över tre kontinenter. Dessutom finns säljbolag i 18 länder världen över och fokus på produktområdena bilkylare, klimatprodukter och termiska lösningar. Den gemensamma utgångspunkten är en tydligt formulerad strategi, som fungerar som ett rättesnöre för medarbetarna:

- Den utveckling vi har gått igenom, och fortfarande genomgår, innebär att vi behöver samarbetspartners som kan hjälpa oss ute i världen. Det är Alumeco ett bra exempel på eftersom deras nätverk sträcker sig över världen och har ett globalt perspektiv, berättar Lene Andreasen som är inköpschef hos Nissens.

- Något av det som vi kräver av våra leverantörer är uttalad flexibilitet, korta svarstider och en ingående produktkunskap oavsett var i världen vi har pågående aktiviteter. Härtill kommer en professionell teknisk service som kan vara med och utbilda våra medarbetare. Kunniga medarbetare ger oss trovärdighet i vår dialog med Nissens kunder. Hos Alumeco har vi fått erfara att de är villiga att tillmötesgå oss i våra krav och förväntningar.

90 år och fortfarande på väg för att hitta rätt formel

Aluminium är ett viktigt material i Nissens produktion, eftersom det besitter egenskaper som tilltalar de marknader där företaget är framgångsrikt:

- Vi använder aluminium i merparten av våra produkter, det gäller både lösningar till entreprenadmaskiner, vindkraftverk och bilar. Detta är våra tre stora affärsområden där egenskaperna hos aluminium är viktiga, exempelvis låg vikt och korrosionsbeständighet, säger Lene Andreasen:

- Nissens A/S hade 90 års jubileum 2011 och under alla dessa år har vi arbetat för att hitta rätt formel med hänsyn till användning och integration av olika material. Vi kan ta aluminium som exempel, då vår specialitet är produkter tillverkade av lödd aluminium. Det är en lösning som i många fall är minst lika konkurrenskraftig som en produkt av plast eller andra material.

Nära samarbete tidigt

Key Acount Manager Peter Zierau, Alumeco, har upplevt den utveckling hos Nissens som Lene Andreasen pratar om:

- Nissens har varit kund hos oss i många år, vilket är anledningen till varför vi har ett omfattande samarbete gällande en rad olika aluminiumprodukter. Det är en kund som utvecklats mycket under de senaste åren.

- Vi har haft ett nära samarbete med kunden omkring det globala perspektivet och hela logistiken, när vi ska leverera och producera både i Kina, Slovakien och Danmark, säger Peter Zierau och fortsätter:

- Det pågår ett stort utvecklingsarbete på Nissens och därför utvecklas det hela tiden nya produkter. För oss är det en stor fördel om vi redan tidigt kan ha ett nära samarbete och en tydlig dialog i den del av utvecklingsprocessen som har med aluminium att göra.

Denna text har utformats i samarbete med Nissens. Nissens logo

 

Se vårt bildgalleri:

  • Nissens kylarprodukter
  • Nissens kylarprodukter
  • Nissens kylarprodukter
  • Nissens kylarprodukter