3D-prototyper

3D-skrivare
3D-skrivare

3D-prototyper optimerar produktutveckling på Alumeco

I framtiden kommer 3D-utskrivna prototyper att vara en naturlig förlängning av Alumecos tekniska utveckling och rådgivning. Prototypernas syfte är att säkra kunden en mer gripbar utvecklingsprocess där eventuella fel kan upptäckas och korrigeras.

Från ritbord till 3D-utskrift

Utvecklingen av ett aluminiumämne kan från idé till färdig produkt verka som en lång och vag process. Med 3D-tekniken är det redan tidigt i designprocessen möjligt att ta fram en prototyp, som i verkligheten visar de detaljer och dimensioner som kan vara svåra att visualisera via tekniska illustrationer eller datorprogram.

Christian Pilgaard, som är Key Account Manager hos Alumeco, tycker att det är en stor fördel för Alumecos kunder att de får tillgång till en högre grad av visualisering i rådgivnings- och konsultförloppet:

  • Som aluminiumleverantör till industrin är vårt viktigaste uppdrag att utmana och utforska de tekniska möjligheter som finns inom extrudering av profiler, samt hitta gemensamma profillösningar i samarbete med kunden. I takt med utvecklingen av produktionsprocesser och verktygskonstruktion i samband med extrudering, tillkommer det fler och fler möjligheter som medger mer komplexa geometrier och införlivning av diverse funktioner i aluminiumutformningar.

  • Just dessa geometrier och funktioner kan i samarbete med Alumeco enkelt testas med hjälp av 3D-printade prototyper, så att kunden kan presenteras för en handgriplig produkt – där idé, design och funktion kan testas. Kort sagt kommer 3D-utskrifterna hos oss att fungera som broar mellan den digitala och den fysiska världen.

 

Potentiella problem upptäcks tidigare

Utöver att främja den visuella förståelsen för produktens design, är det via 3D-prototyperna dessutom möjligt att upptäcka eventuella och problematiska delar i designen tidigt i processen. När prototyperna skrivs ut sker det med precision och detaljkänslighet. Samtidigt är prototyperna snabba och billiga att utveckla, vilket står i bjärt kontrast till de profilprov i metall som användes tidigare. Därför kommer 3D-prototyperna att bidra till en högre effektivitet och vara ett viktigt redskap för att förebygga fel och brister redan från första fasen i produktutvecklingen.

Thomas Gork, som är Teknisk rådgivare hos Alumeco, poängterar att 3D-prototyperna framöver kan användas som ett viktigt redskap i Alumecos dagliga kommunikation med kunderna :

  • Den nya typen av prototyper lägger grund för en ännu bättre dialog med kunden, nu när vi redan tidligt i processen kan visa upp en fysisk prototyp som underlag för den enskilda produktens vidare utveckling, samtidig som vi går framtidens kundkrav till mötes, säger han och tillägger:
  • 3D-prototyperna bidrar till en mer lättillgänglig, kommunikativ förståelse mellan oss och våra kunder, samtidigt som de ger oss stora, tekniska fördelar tidligt i processen. Detta innebär att de printade prototyperna i hög grad kommer att optimera enskilda produktutvecklingsprocesser och därmed vara en fördel för både oss och våra kunder.

 

Snabbare utvecklingsfas med rätt resultat

NASSAU Door A/S har använt 3D-prototyper i sitt samarbete med Alumeco :

Vi har mycket positiva erfarenheter med 3D-utskrifter från Alumeco. Man kan göra flera olika prototyper och ta reda på vilken lösning som är bäst innan börjar tillverka verktyg. Man får i stort sett ett perfekt ämne redan från början, och generellt sett kan man säga att 3D-prototyper påskyndar själva utvecklingsfasen, säger Kaleepan Karunakaran, maskiningenjör hos NASSAU Door A/S, och avslutar:

  • Samarbetet med Alumeco har varit mycket bra. De håller vad de lovar, är bra på att ge feedback och de kommer gärna med förslag på en annan lösning om den egna idén inte fungerar.

Huvudspecifikationer gällande 3D-print hos Alumeco:

3D-utskrifterna sker i egen regi, vilket innebär att 3D-prototyperna kan erbjudas till ett fördelaktigt pris.

Man kan skriva ut ämnen upp till följande dimensioner: 225x225x205 mm.
  • 3D printing profiler
  • 3D printing profiler
  • 3D printing profiler
  • 3D printing profiler