CBAM: Vi hanterar rapporteringen

CBAM: Vi hanterar rapporteringen

När du köper aluminium och stål genom Alumeco, behöver du inte göra CBAM-rapporteringen (Carbon Border Adjustment Mechanism) till lokala myndigheter.

Alumeco är importör av materialet, och därför hanterar vi rapporteringen fram till slutet av 2025.

Första rapportering 31. januari 2024

Just nu är vi i en övergångsfas fram till slutet av 2025. Under denna period skall aluminium och stål som importeras till EU inrapporteras.

Övergångsfasen trädde i kraft 1. oktober 2023. Första deadline för rapportering er 31. januari 2024, när importören skall rapportera för perioden från 1:a oktober 2023 till 31:a december 2023.

Fram till 2026 skall det rapporteras varje kvartal och sista rapporteringen i övergångsfasen är 31. januari 2026. Efter detta datum träder avgiften i kraft.

Avgift från 2026

I övergångsfasen behöver du inte betala avgift för det importerade materialet.

När avgiften träder i kraft 2026, skall du köpa certifikat som motsvarar CO2-utsläpp från CBAM-pliktiga varor. Avgiften gäller inte de varor som är importerade under övergångsfasen.

Vad behöver du göra?

Om du köper varor av Alumeco behöver du inte göra något.

Om du själv importerar material behöver du registrera dig som CBAM-importör och rapportera till Naturvårdsverket i Sverige. Varje EU-land har egen myndighet som det skall rapporteras till.

Rapporteringen inkluderar följande:

  • Mängden på de importerade varor som omfattas av CBAM. Detta kommer att baseras på HS kod.
  • Leverantörens uppgifter med adress, kontakt och telefonnummer
  • Produktionsanläggningsadress, kontakt och telefonnummer
  • Varukod/HS kod och ursprungsland
  • De kombinerade direkta och indirekta utsläppen från produktionen av varorna (om denna information inte finns tillgänglig kommer EU tillhandahålla ett schablonvärde för användning i beräkningen)
  • Information om eventuella koldioxidskatter som redan har betalats i ett tredje land.