Viktig information

Alumeco tar inget ansvar för konsekvenserna av vare sig information på bolagets webbplats eller konsekvenser av information som hänvisas till via externa webbplatser eller källor. Alumeco tar således inget ansvar för eventuella förluster som orsakas av direkt eller indirekt användning av information på webbplatsen och/eller i våra nyhetsbrev.

Våra analyser av metallpriser och marknader bygger på våra professionella observationer, kunskap och erfarenhet av marknaderna.

Informationen på vår hemsida och/eller i vårt nyhetsbrev är av allmän karaktär och kan inte användas för faktisk rådgivning. Vi uppmuntrar dig alltid att kontakta oss om det finns tvivel eller före projektstart, eftersom varje projekt är unikt och påverkas av olika  enskilda faktorer.