Få Alumecos klimatdata via CDP

Carbon Disclosure Project (2)

Om du är i behov av vår klimatdata för att beräkna ditt scope 3 kan du begära denna genom CDP – Carbon Disclosure Project.

Syftet med CDP är att göra företagens miljörapportering transparent och enhetlig, så att affärspartners enkelt kan komma åt nödvändig information.

Vad är CDP?

CDP är en ideell organisation som arbetar för att göra miljörapportering transparent. Varje år ger organisationen  de deltagande företagen ett betyg på skalan F till A. Betyget är ett uttryck för hur transparent företaget är –alltså inte ett mått på hur klimatvänligt företaget är.

Hur använder du CDP?

CDP fungerar som en plattform där verksamheter både kan rapportera sin egen data och begära ut data från leverantörer och samarbetspartners. Det innebär att du genom plattformen kan be dina leverantörer om att inrapportera sin klimatdata. Du får då en standardiserad och graderad rapport tillbaka, detta gör att du kan jämföra data mellan företag – år efter år.

När du frågar efter Alumecos data kan du nu komma åt den så snart årets rapportering är bedömd.

Beskrivning av betygsskalan

F – Failure to disclose (Misslyckat att upplysa)

Betyg F ges till de företag som inte lämnat in tillräckliga uppgifter för att kunna betygsättas.

D-/D – Disclosure (Upplysningar)

Betyg D ges till företag som är i början av sitt miljöarbete och har lämnat in underlag på alla punkter.

C-/C – Awareness (Medvetenhet)

Betyg C ges till företag som förutom basdata även relaterar till hur företaget interagerar med människor, miljö och klimat.

B-/B – Management ( Ledning)

Betyg B ges till företag som i större eller mindre utsträckning tar initiativ för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

A – Leadership (Ledarskap)

Betyg A ges till företag som initierar tredjepartscertifierade åtgärder för klimat och/eller miljö och är föregångare inom området.