Global aluminiumbrist - Marknadssituation

Global aluminiumbrist - Marknadssituation

Våra kunder upplever för närvarande höga priser och ett lågt utbud av aluminium. För att förklara denna situation bad vi den danska banken Jyske Bank att göra en analys av den globala metallmarknaden.

Analysen visar att tre huvudfaktorer har orsakat den betydande prisökningen på aluminium under det senaste året:

  1. Stimulanspaket som föranleds av covid-19
  2. Ökade investeringar i grön teknik
  3. Kinas produktion och förbrukning av aluminium

Många länder, särskilt USA, har antagit stora stimulanspaket för att uppmuntra till privat och offentlig konsumtion under pandemin. Detta har bland bl.a. accelererat både den privata och offentliga byggaktiviteten samt den privata konsumtionen av varor.

Dessutom har trycket på att investera i miljövänlig teknik för framtiden ökat under de senaste åren, och aluminium är en viktig ingrediens i grön teknik. Bland annat används aluminium i stora mängder för vindkraftverk och elbilar.

Slutligen producerar och konsumerar Kina cirka 58% av all aluminium i världen, vilket gör landet till en viktig aktör på den globala marknaden. Det verkar dock som om Kina kommer att konsumera mer aluminium under de kommande åren för att stödja grön teknik, samtidigt som man regelbundet begränsar produktionen av aluminium för att minska koldioxidutsläppen.

 

Du kan se det dagliga priset på aluminium här: Aluminiumpriser