Därför är det magnesiumbrist i hela världen

Därför är det magnesiumbrist i hela världen

Magnesium är ett viktigt legeringsämne i aluminium, men just nu håller världens magnesiumlager på att ta slut. Det har fått priset att skjuta i höjden och förvärrat den pågående råvarukrisen. I den här artikeln förklarar vi hur det hela hänger ihop.

Kina minskar produktionen av magnesium

Kina står för 87 % av all magnesiumproduktion i världen, men för att nå landets klimatmål har man kraftigt minskat produktionen av magnesium från september till december i år.

Kinas mål är att minska elförbrukningen med 3%, samtidigt råder brist på kol vilket gör att elen ransoneras på många håll. Magnesiumproduktion är mycket energikrävande och därför drabbas den särskilt hårt.

Det skapar särskilt problem för länder i Europa, eftersom 95% av all magnesium i Europa importeras från Kina. Utöver Kina är Israel det enda primärproducerande land som exporterar magnesium, därför är den globala marknaden helt beroende av den kinesiska exporten.

Dessutom börjar magnesium oxidera efter 3 månader och lämpar sig därför inte för långtidsförvaring. Det innebär att tillgången på magnesium kan bli kritiskt låg kring årsskiftet om Kina inte återupptar produktionen.

Fortfarande flaskhalsar på fraktmarknaden

De problematiska flaskhalsarna på den globala fraktmarknaden orsakar fortfarande stora förseningar och osäkra leveranskedjor, vilket också kan avläsas i priset på magnesium. Det är svårt att få tag i containrar, få plats på fartyg och att få komma in i hamn med godset. Fraktkriser varar vanligtvis bara några månader, men fraktbranschen förväntar sig en avmattning först i början av 2022 och en normalisering under 2023.

Fraktmarknaden är fortfarande pressad av eftersläpningen från 2020 då många producenter trodde sig se en avmattning till följd av Covid-19, men tvärt emot ökade efterfrågan på konsumtionsvaror oväntat mycket. Dessutom har händelser som blockeringen av Suezkanalen och tillfälliga nedstängningar av hamnar på grund av Covid-19 förvärrat situationen.

Priset på magnesium har skjutit i höjden sedan Kina minskade produktionen i september.
Priset på magnesium har skjutit i höjden sedan Kina minskade produktionen i september.

5xxx- och 6xxx-legeringar drabbas särskilt hårt

Bristen drabbar för närvarande 5xxx- och 6xxx-legeringar hårdast. Här kan magnesium inte ersättas med andra legeringsämnen eftersom magnesium är det enda eller primära legeringsämnet i dessa två legeringsgrupper.

Magnesium är en kritisk råvara

Sedan 2017 har magnesium funnits på EU:s lista över kritiska råvaror då efterfrågan förväntas öka och därför är beroendet av Kina ett problem. USA producerar också magnesium och är därför mindre beroende av andra länder, det är dock inte troligt att USA kommer börja exportera magnesium.

Skräckscenariot är att magnesiumbristen stoppar upp både den europeiska och globala ekonomin eftersom magnesium är nödvändigt i aluminiumproduktionen.

Dessutom förväntas EU:s efterfrågan öka i framtiden eftersom magnesium är en viktig komponent i den gröna omställningen, särskilt i eldrivna fordon.

35 % av världens magnesium används i aluminiumlegeringar.
35 % av världens magnesium används i aluminiumlegeringar.

Läs mer

Vill du veta mer om aluminiumbristen? Jyske Bank har gjort en analys åt oss, du kan läsa kortversionen här .

Kilde: WGM