Analys av metallmarknaden 2022

Analys av metallmarknaden 2022

Den ovanliga marknadssituationen kommer att fortsätta under 2022, och för närvarande finns inget slut i sikte. Vi har bett Lars Tragstrup, Senior Sales Manager på Jyske Bank, och Simon Lyngholm, produktchef för rostfritt stål på Alumeco A/S, att dela med sig av sina prognoser om metallmarknaderna under 2022.

Överblick

De globala metall lagren är historiskt låga och verkar inte förbättras under 2022. Metallpriserna följer de skyhöga energipriserna – och övergången till grön energi och elfordon ökar efterfrågan särskilt på koppar och aluminium.

Kopparpriset steg med 25% under 2021 och nådde den högsta nivån någonsin (10 747 USD/ton), samtidigt steg aluminium med 42% och nådde de högsta nivåerna sedan 2008.

 

1.png

Aluminium – energikrisen stoppar produktionen

Aluminiumproduktion är mycket energikrävande och enligt Lars Tragstrup är det omöjligt att överskatta energikrisens effekt på denna metall.

Krisen har fått Kina att ransonera elektriciteten ännu mer, vilket minskade kapaciteten hos de kinesiska aluminiumsmältverken med 7 procent förra året. För att lätta på trycket har Kina ökat sin kolproduktion, men eftersom detta strider mot landets gröna agenda är det bara en tillfällig lösning

De europeiska smältverken minskar också produktionen på grund av energipriserna, och det förväntas påverka 700 000 ton av den årlig kapaciteten.

Goldman Sachs förväntar sig ett totalt underskott på 1 800 000 ton aluminium, vilket är nästan lika med den nuvarande globala tillgängligheten på lager. Det är därför inte osannolikt att lagren kommer att vara kritiskt låga i slutet av 2022.

2 - EN.png

Koppar – ingen förbättring i sikte

År 2021 nådde kopparpriset 10 747 USD / ton och har i stort sett pendlat mellan 9 000 och 10 000 USD / ton sedan dess. Enligt Lars Tragstrup beror stabiliteten delvis på den oroliga kinesiska byggsektorn som har dämpat den kinesiska efterfrågan.

Resten av världen har dock tagit på reserverna, och de globala lagren blev kritiskt låga hösten 2021. I oktober tillkännagav LME den lägsta lagernivån sedan 1974, endast 14 150 ton, vilket orsakade panik på marknaden. Situationen har sedan dess stabiliserats.

Flera externa analyser uppskattar att det under 2022 kommer innebära en brist på upp till 200 000 ton på marknaderna.

 

3 - EN.png

På medellång till lång sikt ser vi en oroväckande klyfta mellan förväntad efterfrågan och tillgången på koppar. Etableringen av en gruva tar 5–10 år och de nuvarande planerade projekten verkar inte möta efterfrågan på koppar, som kommer att öka i och med övergången till grön energi, elfordon och andra elprodukter.

Rostfritt stål – bättre tider framöver

Simon Lyngholm, produktchef för rostfritt stål på Alumeco A/S, förväntar sig att marknaden för rostfritt stål kommer att svalna jämfört med 2021. Priserna kommer att öka på grund av en förväntad tvåsiffrig ökning av efterfrågan, men baspriserna och legeringstilläggen förväntas öka mer måttligt än 2021.  

Ledtiderna är fortfarande långa, för närvarande 4–6 månader, och det verkar inte förändras någon gång snart.

Sammantaget förväntar sig Simon Lyngholm att priset och tillgängligheten fortfarande kommer vara utmanande under 2022, och precis som med koppar och aluminium påverkar den gröna omställningen produktionen av rostfritt stål. En av anledningarna är att litiumbatterier för elfordon ökar efterfrågan på nickel och får priserna att gå upp.

Nickelpriset nådde nyligen 24 000 USD/ton, det högsta priset sedan 2011. Enligt Lars Tragstrup har det globala nickellagren varit i fritt fall sedan våren 2021, och trenden har hittills fortsatt under 2022.

4.jpg