REACH

Visste du att... REACH är namnet på en förordning som varit gällande i alla EU-länder sedan 2007, och att REACH i korthet handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier?

Syftet med REACH-förordningen är bland annat att skapa en gemensam uppsättning regler för alla EU-länder i samband med registrering av kemikalier. Den syftar även til att upprätthålla marknaden och att skydda både människor och miljö.

Download certificate  I denna PDF hittar du en översikt över Alumecokoncernens roll med hänsyn till REACH.

Om du har frågor gällande detta dokument är du välkommen att kontakta Alumeco.

 

 

VILL DU VETA MER OM VÅRA CERTIFIERINGAR?

CE-godkännande
ISO 9001
Information om RoHS