ISO 9001

iso 9001 Bureau veritas

Alumeco är ISO 9001-certifierat, vilket säkerställer att vi har full koll på vår kvalitetsstyrning.

Vilka fördelar innebär ISO 9001 för våra kunder?

ISO 9001-certifieringen har gjort Alumeco starkare eftersom den har gett vår organisation nya verktyg och ett effektivare kunskapsutbyte mellan olika avdelningar och funktioner – något som inte enbart gynnar våra anställda, utan även våra kunder - både direkt och indirekt. Certifikatet är det fysiska beviset för vår certifiering och har enormt stor betydelse för många av våra kunder.

Vårt övergripande mål med certifieringen är att vi ska bli en ännu bättre leverantör till våra kunder, detta kan vi uppnå genom bättre kontroll över våra processer. Certifikatet säkerställer att vi arbetar aktivt för att förebygga fel och gör något åt de fel som tyvärr ändå inträffar.

Download certificate Vårt ISO 9001-certifikat kan laddas ner här

 

Vill du veta mer om våra certifieringar?

Information om RoHS
REACH