ISO 14001

iso14001.png

From med mars 2021 är Alumeco certifierade enligt ISO 14001.

ISO 14001 är en internationell överenskommen standard som anger kraven för ett miljöledningssystem. Det hjälper organisationer att förbättra sin miljöprestanda genom effektivare resursanvändning och minskning av avfall.

Med ISO 14001 tar vi på Alumeco alla miljöaspekter i beaktande, t. ex energiförbrukning, koldioxidutsläpp och avfallshantering för att minska koldioxidavtrycket av vår verksamhet.

Hur gynnar 14001 våra kunder?

Certifieringen garanterar att Alumeco är en miljömedveten leverantör och att vi konsekvent arbetar för att minimera vår miljöpåverkan.

Alumeco använder de verktyg som finns i 14001-standarden för att definiera och följa vårt miljöledningssystem, och Bureau Veritas kommer löpande hjälpa oss att hålla vårt önskade fokus.

 

Ladda ner vårt 14001 certifikat