Information om RoHS

Har du hört talas om RoHS-direktivet? På den här sidan hittar du information om EU-direktivet RoHS och Alumeco-koncernens inställning till det.

Vad är RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet är ett EU-direktiv från 2006 som begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Direktivets syfte är att skydda de som använder produkten mot farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium. Samtidigt syftar direktivet i allmänhet till att skydda miljön, eftersom dessa ämnen inte kommer att finnas med när elektriska och elektroniska produkter demonteras. Produkterna kan därför vara enklare att återvinna efter demontering.

Inom EU är det olagligt att sälja eller importera elektriska och elektroniska produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i RoHS-direktivet.

Alumecokoncernens produkter i förhållande till RoHS

I PDF-filen nedan hittar du en översikt över Alumecokoncernens roll med hänsyn till RoHS.
Om du har frågor gällande detta dokument är du välkommen att kontakta Alumeco.


Download certificate Intyg om överensstämmelse kan laddas ner här. 

 

 

Vill du veta mer?

ISO 9001
REACH