Aluminium inom livsmedelsindustrin

food_web.jpg

När aluminium används inom livsmedelsindustrin finns det regler för hur stor halt legeringsämnen som får finnas vid användning.

På denna sida hittar du därför en lista över max-toleranser i samband med användning av aluminium inom livsmedelsindustrin. Vår försäkran om överensstämmelse med hänsyn till toleranser finns tillgänglig för nedladdning. Toleranserna anges i enlighet med EN 602:2007.

Maximalt innehåll av legeringsämnen i aluminiumlegeringar

Följande tabell anger maximalt innehåll av olika legeringsämnen som används inom livsmedelsindustrin:

Ämne max. innehåll %(av massa)
Silikon 13,5
Järn 2
Koppar 0,6
Mangan 4
Magnesium 11
Krom 0,35
Nickel 3
Zink 0,25
Zirconium 0,3
Titan 0,3
andra ämnen 0,05 vardera
  0,15 totalt

Bland annat följande legeringar kan användas inom livsmedelsindustrin:

Plåt: 1050, 3003, 5005, 5754, 5083 och 6082

Profiler: 6060, 6063, 6005 och 6082

Dock kan de flesta legeringar användas inom livsmedelsindustrin under förutsättning att metallen genomgått ytbehandling i enlighet med avsedd användning.