Luftkonditionering

1 2

Inga produkter hittades

Produkter per sida

Det föredragna röret för rördragning, konstruktion och anslutning av kylenheter. Kännetecknande är rörets jämna, rena och torra invändiga yta. Det överstiger kraven i EN 12735-1 (sömlösa kopparrör för ACR-teknologi;rör för rörsystem) och även ASTM B 280. Dessa två internationella specifikationerna för sömlösa kopparrör för anslutningsrör till ACR-teknologi kräver att den maximala kontamineringen av den invändiga ytan (mätt som kolinnehåll) inte får vara högre är 38 mg/m2. För att säkerställa den invändiga renheten är rören stängda i än</p>darna med gavlar eller proppar.  För att garantera spårbarhet enligt PED 97/23/EC stämplas varje rör med tillverkningsdatum, dimension och annan information. Rören levereras i ring eller raka längder.

Få en offert:

Är du intresserad av våra produkter eller tjänster,

klicka här för att be om offert

 

Du är alltid välkommen

att ringa oss på +46 10 476 10 00

Be social - follow us