Medicinsk gas - 6 x 1 mm

6 x 1 mm

Väggtjocklek

1 mm

Längd

5 000,00 mm

Härdhet

Hard

Weight:

0,14 kg/m

Kännetecknande för dessa rör är en jämn, torr och väldigt ren invändig yta. Överstiger kraven enligt EN 13348 (sömlösa kopparrör för medicinska gaser och vakum) Specifikationen kräver, bland annat, att den maximala kontamineringen av rörets invändiga yta (mätt som kolinnehåll) inte får överstiga 20mg/m2. Rören är lämpliga i anläggningar för transport av medicinsk gas enligt EN 737-3. Rören är stängda i båda ändar för att säkerställa att de är rena invändigt till de installeras. För att garantera spårbarhet enligt PED 97/23/EC stämplas varje rör med tillverkningsdatum, dimension och annan information.


Vid föfrågan

CW024A, Cu-DHP


Med förbehåll för slutsålda varor. Angiven vikt är teoretisk. Kontakta oss gärna om du har frågor.