CW004A

Dimension

Längd

Vid strömöverföring är kopparplattstång en produkt som leder ström i ställverk, matarverk, transformatorstationer, batterier eller annan elektrisk utrustning. Huvudsyftet är att vara en elektriks ledera och inte en del av den bärande konstruktionen. 

Materialets sammansättning och tvärarea avgör den maximala mängden ström som säkert kan ledas. Kopparstång kan hittas i en mängd applikationer, till exempel inom elektrisk industri, motorer och hushållsapparater


  • Längd: 4000,0 mm
  • Vikt: 1,665 kg/m
  • Dimension: 12 mm
  • Svetsbarhet: Låg
  • Korrosion: Hög
  • Skärning/borrnin: Låg
Vid föfrågan

Syrehaltig elektrolytisk koppar. Då den är syrehaltig är den inte lika bra att svetsa och löda som syrefri koppar då "vätesjuka" kan uppkomma. Huvudsakligen till stång och plåt.
Med förbehåll för slutsålda varor. Angiven vikt är teoretisk. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Legering - CW004A

Täthet
g/cm3
8,9
Cu
Min
99,9
Max
-
Pb
Min
-
Max
0,005
O
Min
-
Max
0,04
Bi
Min
-
Max
0,0005
Other
Min
-
Max
0,03
Rest

Toleranser - CW004A

Storleksintervall
Min
6mm
Max
10mm
Toleranser 4kt/6kt ( +/- )
0,08 mm
Storleksintervall
Min
3mm
Max
6mm
Toleranser 4kt/6kt ( +/- )
0,06 mm
Storleksintervall
Min
2mm
Max
3mm
Toleranser 4kt/6kt ( +/- )
0,0 mm