Transportlösningar i Aluminium

Transportløsninger med aluminium

Mange muligheder og individuel designudvikling med aluminium.

Transportlösningar i aluminium - Den lätta vägen till optimering.

 

Visste du att aluminium är en lättviktsmetall med hög styrka och god korrosionsbeständighet? Tack vare metallens formbarhet är det dessutom möjligt att utveckla individuella aluminiumkonstruktioner som är skräddarsydda för varje enskilt önskemål. Dessa egenskaper gör att aluminium är särskilt lämpligt att använda inom transportbranschen.

 

Nedan följer en översikt över de många fördelar som kan uppnås om man väljer att optimera sina strukturer med aluminiumlösningar.

 

En stark och hård struktur med låg vikt.

Stål används till stor del som ett traditionellt material inom transportbranschen. Man kan uppnå ett antal fördelar om man ersätter stål med aluminium. Detta kommer väsentligt att minska fordonets vikt, medan den rätta konstruktionen gör att man kan behålla utmärkt styrka och styvhet. Samtidigt, som en följd av materialets höga korrosionsbeständighet, behöver aluminiumdelarna i strukturen endast minimalt med underhåll.

Lätta konstruktioner ger långsiktig lönsamhet

Tätheten av aluminium är ca 1/3 av stål. Enligt European Aluminum Association står aluminiumdelar för närvarande för så mycket av strukturen hos en genomsnittlig lastbil att lastbilen skulle vara ca 800 kg tyngre om dessa aluminiumdelar ersattes av stål. På samma sätt kan användningen av fler aluminiumdelar minska den totala vikten för vissa fordon med cirka 2000 kg.

Fordonets minskade vikt gör det möjligt att transportera fler varor utan att överskrida respektive viktregler. Om du fortsätter att transportera den vanliga mängden varor, kommer detta att minska din bränsleförbrukning. Användningen av aluminium som ersättning för tyngre material skapar en möjlighet att optimera den totala fördelen och därmed skapa ekonomiska fördelar.

 

Möt framtiden med ett mer miljövänligt material

 

Det finns ett brett utbud av möjligheter att forma aluminium, vilket garanterar en stor designfrihet när det gäller konstruktionen av varje enskilt fordon. Aluminium kan användas i praktiskt taget alla fordonsdelar, men är ett särskilt populärt material för konstruktion av golv, sidor, dörrar, etc. i lastbilar. En av de stora fördelarna med att använda aluminium är att du kan designa aluminiumprodukter utifrån ett specifikt behov - med fokus på detalj samt den dimensionella och funktionella anpassningen.

 

Användningen av aluminium i transportlösningar erbjuder inte bara ekonomiska och praktiska fördelar. Aluminium bidrar också till en renare miljö och är mycket återvinningsbart. Till exempel innebär viktminskning genom att ersätta stål med aluminium att ett genomsnittligt fordon kommer att avge ca. 28 kg CO2 mindre per kg aluminium som används jämfört med ett motsvarande fordon som inte använder aluminium.

"I framtiden kommer transportbehovet bara växa, när vi utvecklar och anpassar en lösning i aluminium i samarbete med kunden ger detta oss en viss grad av tillfredsställelse att vi kan bidra till en minskning av koldioxidutsläppen, genom att byta ut material eller utveckla mönster", säger Christian Pilgaard, produktchef på Alumeco.

 

När aluminium återvinns kan nästan 100% återvinnas, med endast mycket mindre materialförluster under återvinningsprocessen. Processen själv kräver ca. 5% av den totala energimängden som ursprungligen krävs för att producera aluminium i ny produktion. Dessutom kan återvinningsprocessen upprepas obegränsat antal gånger, eftersom aluminiumets ursprungliga egenskaper återskapas vid omsmältning.

 

Behovet for transportering bliver kun større og større i fremtiden, og når vi derfor i samarbejde med kunden udvikler og tilpasser en løsning i aluminium, giver det en vis portion tilfredshed, at vi ved substitution af materialer eller udvikling, er med til at bidrage til en mindre udledning af CO2, fortæller Christian Pilgaard, produktchef hos Alumeco.

 

Når aluminium skal genanvendes, er det muligt at genanvende næsten 100 %, hvoraf der kun opstår et meget lille materialetab i genanvendelsesprocessen. Selve processen kræver cirka 5 % af den samlede energimængde, som det oprindeligt kræver at producere aluminium fra ny produktion. Genanvendelsesprocessen kan tilmed foretages ubegrænset, da aluminiummets oprindelige egenskaber genskabes under omsmeltningen.

 

Våra transportlösningar:

 

Som aluminiumspecialist erbjuder Alumeco ett stort antal transportlösningar i aluminium för specifika utföranden av varubilar, lastbilar, släpvagnar och påhängsvagnar. Vi erbjuder ett brett utbud av transportsektioner, bland annat golvsektioner, sidodelar, stödsektioner och kantprofiler. Om du behöver andra lösningar än de som presenteras ovan, tveka inte att kontakta oss så att vi i samarbete med dig kan utveckla en aluminiumlösning som är 100% anpassad till ditt specifika behov.

 

Vi har precis lanserat ett helt nytt produktsortiment som innehåller ännu fler transportsektioner.

 

Källor:

 

                                                                                                                             

 

 

 

Læs mere om vores transportløsninger:

Brdr. Platz