Alumeco lanserar GreenAl och RecycAl

Alumeco lanserar GreenAl och RecycAl

Aluminiumprofiler med grön energiförbrukning som är lätt att återvinna

Med GreenAl och RecycAl lanserar Alumeco två nya profilprodukter. Till den ena används det grön certifierad energi i den tidiga och energiintensiva fasen där rå aluminium produceras. Den andra utnyttjar möjligheten till återvinning av aluminiumskrot i mycket hög grad.

- Dessa produkter är intressanta och värda att ta en närmare titt på för våra kunder som vill behålla kvaliteten, men som också vill tänka på återvinning och koldioxidavtryck i sina produkter och lösningar, säger Alumecos produktchef, Jimmi Larsen.

- För Alumeco handlar det om att ta ansvar för miljö och klimat, men för oss finns det också ett värde i att vi kan matcha våra kunders önskemål med miljövänliga och hållbara alternativ. Med GreenAl och RecycAl kan vi nu vara ännu mer engagerade i våra kunders resa mot gröna och hållbara lösningar. I dagsläget gäller det främst aluminiumprofiler, där användningsområdena är många t ex inom konstruktion, inredning, design och möbler. Möjligheterna är många och vi tycker det är spännande att vara redo att kunna erbjuda ett grönare alternativ.

GreenAL: Utvinning med grön energi

Den mest energikrävande delen i aluminiumtillverkning finns redan i den inledande processen när bauxiten utvinns och sedan smälts till rå aluminium:

- Det är därför som detta är ett tillfälle där vi kan vidta åtgärder som vi gjort med GreenAl. Vi har försäkrat oss om att den stora mängd energi som används i elektrolysprocessen kommer från gröna energikällor som t ex vatten eller vindenergi snarare än från kol eller gas. Detta är en mycket mer hållbar strategi och koldioxidutsläppen blir mycket lägre.

Med GreenAl kan Alumeco erbjuda profiler från nyutvunnen aluminium med marknadens lägsta koldioxidpåverkan från 4kg koldioxid per kg aluminium, beroende på det specifika projektet.

RecycAl: Gröna fördelar med återvinning

När bauxit väl har utvunnits och smälts ner till aluminium har det färdiga aluminiumet betydande gröna fördelar när det kommer till återvinning:

- Med RecycAl fokuserar vi på skrot- och efterkonsumentaspekten eftersom aluminium kan återvinnas oändligt – och med mycket liten materialförlust till skillnad från andra material. När man smälter ner det istället för att nyproducera så är energiåtgången högst 5% av den ursprungliga. Då minskar koldioxidutsläppen på liknande sätt. När det kommer till RecycAl så är koldioxidutsläppen så låga som 2,01kg per kg aluminium, beroende på det specifika projektet och kan då innehålla upp till 75% skrot. Detta är extremt relevant för flertalet kunder som också gradvis får förfrågningar på gröna och hållbara alternativ, säger Jimmi Larsen.

Båda våra nya varumärken i hållbart grönt aluminium levereras med EPD (miljöproduktdeklaration) enligt EN 14025.

 

Diagram – Kolintensiteten för aluminium

Kg koldioxid per kg aluminium för GreenAl och RecycAl.

Alumeco lanserar GreenAl och RecycAl