Circles - 8 x 500 mm

8 x 500 mm

Tjocklek

8 mm

Diameter

500 mm

Weight:

13,19 kg/stk.
Vid föfrågan

CW508L, CuZn37

CW508L, CuZn37 är den vanligaste mässinglegeringen för kallformning. Även om mässinglegeringar med lägre zinkinnehåll har bättre kallformbarhets egenskaper så är CW508L den mest använda. Anledningen är dels av ekonomiska skäl, då ett högre zinkinnehåll ger ett lägre pris, men också pga att legeringens egenskaper oftast möter de olika applikationernas krav. CW508L är listad I USA hos EPA, som en legering med goda antibakteriella egenskaper. Typiska applikationer är stansade detaljer, dragna alt djupdragna behållare, beslag, nitar, belysningsarmatur, inredningsdetaljer etc.
Med förbehåll för slutsålda varor. Angiven vikt är teoretisk. Kontakta oss gärna om du har frågor.