Fyrkantstänger - Dragna

I enlighet med EN 754-4: 2008

EN AW-2007/ EN AW- 2011 / EN AW-2014 / EN AW-7075/EN AW-6060/6063/EN AW-6082/EN AW-6012/EN AW-6262/EN AW6262R

DimensionAreaMin DimensionAreaMax Tolerance ToleranceType
Dimensionsintervall Tolerans
Min Max mm Toleranstyp