Sjunkande efterfrågan, men priserna stiger

Banner EN

Trots att efterfrågan på rostfritt stål minskar, kommer vi att se svagt stigande priser under resten av året. En underliggande orsak är de höga energipriserna som skjutit produktionskostnaderna i höjden.

Stabilisering på marknaden

Kriget i Ukraina och de höga energipriserna påverkade marknaden kraftigt och efterfrågan dämpades markant. Resultatet blev ett race mot branten, där alla skulle få ner höga lagernivåer som köpts in till allt för höga priser. Den trenden verkar nu avta och priserna har stabiliserat sig på en högre nivå än tidigare.

På plåt har vi sett prisökningar på mer än 10% jämfört mot i somras, då flera servicecenter och lagerhållare höjt priserna igen efter att ha blött pengar under tidigare perioder. Verken har även de höjt sina baspriser och vi ser nu en mer stabil prisbild genom hela leveranskedjan.

På stångstål har priserna varit mer stabila men priserna förväntas stiga med orsak av energitillägg som antingen läggs på separat eller inkluderas i legeringstillägget.

De europeiska plåtverken har redan reducerat sin kapacitet för att minska utbudet och med nuvarande efterfrågan förväntas ytterligare reduktioner.

Fortsatta utmaningar till följd av energipriset

Energipriserna är fortsatt höga i Europa men man tror inte längre att det kommer bli brist på gas som tidigare förutspåtts. Framförallt Norge har bidragit till att stilla paniken som varit.

Energitilläggen förväntas stiga en aning mot slutet av året, vilket kan öka konkurrensen från importerat asiatiskt material, minskade transportkostnader från Asien bidrar också till det.

Råvaror

Legeringstilläggen från de europeiska verken stiger i november, 304/304L stiger med dryga 1% och 316/316L med mer än 4,5%.

Molybdenpriset har på senare tid ökat med 13%, vilket har haft stor påverkan på legeringstillägget för 316/316L

Nickelpriserna ha inte stabiliserat sig efter den kraftiga ökningen under första halvåret. Nickellagren är fortsatt på väg ner men LME (London Metal Exchange) har planer på att förbjuda klass 1 Nickel från Ryssland, vilket kommer påverka tillgängligheten negativt och pressa priset uppåt.

De stigande råvarupriserna avspeglar sig också på skrotpriserna som ökat med upp till 9%. Merparten av det Europatillverkade rostfria materialet är baserat på skrot och är därför känsligt för svängningarna i skrotvärdet.

The nickel price has been fluctuating the past 3 months.

Orolig omvärldssituation 

Kriget i Ukraina skapar fortsatt osäkerhet på den internationella marknaden. Det är i dagsläget svårt att förutspå hur det kommer att gå.

Nickelpriserna är den främsta kostfaktorn som påverkar de rostfria priserna.  Ryssland är världens näst största producent av klass 1 nickel, så tillgängligheten på ryskt nickel har stor påverkan på det globala utbudet.

Även i Asien kan situationen förvärras. Relationen mellan Kina och Taiwan är fortsatt spänd. Det har spekulerats i att Kina kommer att blockera sjöfartsleden mellan de två länderna. Taiwan är en stor exportör av rostfritt stål och en blockad skulle märkas på det globala utbudet av rostfritt stål.