Durkplåt

Alloy Temper ThicknessIntervalMin ThicknessIntervalMax MinTensileStrength MaxTensileStrength MinProofStrength ElongationA50Min ElongationA50Max
Tjockleksintervall Draghållfasthet (min) Draghållfasthet (max) Min provstyrka (Rp 0,2) Utvidgning A50
Legering Härdningsgrad Min Max MPa MPa MPa Min Max
EN AW-5086 H244 1,2 1,5 300,00 360,00 220,00 2
EN AW-5086 H244 1,5 3 300,00 360,00 220,00 2
EN AW-5086 H244 3 6 300,00 360,00 220,00 3
EN AW-5086 H244 6 20 300,00 360,00 220,00 4 5
EN AW-5754 H114 1,2 1,5 190,00 260,00 80,00 8
EN AW-5754 H114 1,5 3 190,00 260,00 80,00 10
EN AW-5754 H114 3 6 190,00 260,00 80,00 12
EN AW-5754 H114 6 20 190,00 260,00 80,00 14 15