Aluminium inom livsmedelsindustrin

När aluminium används inom livsmedelsindustrin finns det regler för hur stor halt legeringsämnen som får finnas vid användning.

På denna sida hittar du därför en lista över max-toleranser i samband med användning av aluminium inom livsmedelsindustrin. Vår försäkran om överensstämmelse med hänsyn till toleranser finns tillgänglig för nedladdning. Toleranserna anges i enlighet med EN 602:2007.

Maximalt innehåll av legeringsämnen i aluminiumlegeringar

Följande tabell anger maximalt innehåll av olika legeringsämnen som används inom livsmedelsindustrin:

 

Ämne max. innehåll %(av massa)
Silikon 13,5
Järn 2
Koppar 0,6
Mangan 4
Magnesium 11
Krom 0,35
Nickel 3
Zink 0,25
Zirconium 0,3
Titan 0,3
andra ämnen 0,05 vardera
  0,15 totalt

Bland annat följande legeringar kan användas inom livsmedelsindustrin:
Plåt:
1050, 3003, 5005, 5754, 5083 och 6082

Profiler: 6060, 6063, 6005 och 6082

Dock kan de flesta legeringar användas inom livsmedelsindustrin under förutsättning att metallen genomgått ytbehandling i enlighet med avsedd användning.