Valsriktning

Valseretning aluminium

På en valsad plåt kan man se linjer som valsarna har efterlämnat på ytan. Dessa linjer anger valsriktningen. Med hänsyn till plåtarnas slutgiltiga användning kan det finnas situationer där det är viktigt att vara uppmärksam på valsriktningen.

Valsriktning definition

Här på Alumeco använder vi följande definition på valsriktningen: Valsriktningen är parallell med de strukturella linjerna på ytan. Detta illustreras på bilden ovan.

Valsriktningen är viktig för det estetiska uttrycket

Som du kan se på följande bilder efterlämnar valsriktningen linjer på aluminiumytan. För att skapa ett enhetligt utseende är det därför viktigt att exempelvis placera valsade plåtar med valsriktningen åt samma håll. Den färdiga plåten får ett fint och enhetligt utseende där de strukturella linjerna går åt samma håll.

Inte bara estetiskt utan även praktiskt

Kunskap om valsriktning innebär inte enbart estetiska fördelar. Under bearbetningen av valsat aluminium är det viktigt att ta valsriktningen med i beräkningarna. Om aluminium bockas åt fel håll i förhållande till valsriktningen, finns de ten risk för brott i metallen.

Exempel på valsriktning på sågat material

Om du vill specificera valsriktningen på det sågade materialet i exemplet nedan så är det 300 mm.

Rolling-direction6.jpg
  • Valsriktning: Exempel 1
  • Valsriktning: Exempel 2
  • Valsriktning: Exempel 3
  • Valsriktning: Exempel 4